KiertotaulousAMK-hanke

KiertotalousAMK - Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin

KiertotalousAMK (Kiertotaloutta ammattikorkeakouluhin) on laaja kansallinen kehittämishanke. Sen kautta halutaan lisätä ammattikorkeakoulujen osaamista kiertotaloudesta ja kasvattaa ammattikorkeakoulujen roolia muutoksessa kohti kestävämpää talousjärjestelmää. Hankkeen myötä kiertotalouden rooli opetuksessa kasvaa ja ammattikorkeakoulut kehittävät ja kirkastavat omaa profiiliaan kiertotalouteen liittyvässä tutkimus ja kehittämistyössä.

Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan kiertotaloutta edistävää laadukasta, avointa ja kansainväliset näkökohdat huomioivaa opetusta. Opetuskokonaisuuksia ja niiden osia sekä niihin liittyvää tutkimusta ja kehittämistä tehdään verkostossa, jossa kohtaavat eri alojen osaajat eri puolilta maata. Kehittäminen perustuu uusien yhteistyömallien kokeilemiseen ja käyttöönottoon ammattikorkeakoulujen ja niiden  eri alojen kesken. Tavoitteena on luoda sekä uudenlaisia, yhteistyötä korostavia menetelmiä ja työtapoja sekä parantaa jo käytössä olevia. Koska kiertotalous toteutuu käytännössä yrityksissä, koulutuksen uudistaminen pohjautuu Suomen kiertotaloustiekartan painopistealat huomioiviin Teollisuus 4.0 ajattelu- ja toimintamalleihin (esim. oppivat järjestelmät, itseorganisoituvat ratkaisut), joiden konkreettisena tavoitteena on muun muassa eri toimijoiden välisten teollisten symbioosien edistäminen.

KiertotalousAMK - Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin

Kesto: 2018-2020
Projektipäällikkö HH:ssa: Annariikka Rosendahl
Kumppanit: Lapin Ammattikorkeakoulu , Turun ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, Laurea ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu Oy, Centria Ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Savonia ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy, Novia Yrkeshöjskolan, Arcada Ammattikorkeakoulu Oy, Metropolia ammattikorkeakoulu Oy, Lahden ammattikorkeakoulu Oy
Rahoittaja: OKM

Ota yhteyttä
Annariikka
Rosendahl
projektipäällikkö
+358 294471096
Annariikka.Rosendahl@haaga-helia.fi