Palvelumuotoilukoulutuksesta ymmärrystä ja apua uudistuksiin

HALI - Korkeakoulujen ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistaminen palvelumuotoilun keinoin

Koronaepidemiasta johtuva poikkeustila on vaikuttanut AMK:ien opiskelujärjestelyihin ja sitä kautta opiskelijoiden oppimisen edellytyksiin ja hyvinvointiin. Lisäksi poikkeustila on heikentänyt harjoittelumahdollisuuksia ja luonut haasteita eniten palvelualoilla.

Hanke kohdistuu ensisijaisesti kahden pk-seudulla toimivan ammattikorkeakoulun, Haaga-Helian ja Laurean, mara-alan opiskelijoihin. Hankkeen päätavoitteena on opiskelijahyvinvoinnin lisääminen ja opiskelijoiden ohjauksen vahvistaminen.

Osatavoitteina on

  • tukea opiskelijoiden itseohjautuvuuden ja itsensä johtamisen sekä elämänhallintataitojen ja –valmiuksien kehittymistä
  • lieventää yksinäisyyden kokemuksia
  • kehittää/järjestää tuutoritoimintaa
  • kehittää uusia matalan kynnyksen neuvonta- ja tukipalveluita
  • kehittää vertaistukitoimintaa
  • vahvistaa yhteisöllisyyttä
  • järjestää opintopsykologipalveluita

Hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja koronakriisin aiheuttamiin haasteisiin kuten taloudellisen neuvonnan tarpeisiin ja ohjaus- ja hyvinvointipalveluiden löydettävyyden parantamiseen. Lisäksi tehostetaan yhteydenpitoa opiskelijoihin ja kehitetään jo käytössä olevia toimintatapoja kuten verkko-ohjausta.

HALI - Korkeakoulujen ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistaminen palvelumuotoilun keinoin

Projektipäällikkö: Heikki Ursin
Kesto: 01.12.2020 - 30.06.2022
Kumppanit: Haaga-Helia, Laurea AMK, Haaga-Helian Opiskelijakunta Helga
Rahoitus: OKM

Ota yhteyttä
Heikki
Ursin
lehtori
+358 294471621
Heikki.Ursin@haaga-helia.fi