Kuvituskuva tietokone

Eduditra

Eduditra-hankkeen tavoitteena on selvittää, miten koulutuksen digitalisointi voidaan toteuttaa kehittyvissä talouksissa, ensisijaisesti Namibiassa.

Hankkeessa tutkitaan tarvittavia ekosysteemiratkaisuja, digitalisen transformaation vaatimia vaiheita sekä opettamiseen ja oppimiseen liittyviä vaatimuksia ja mahdollisuuksia. Hankkeessa tutkitaan myös digitalisoiduista prosesseista kertyvän datan käyttöä koulutuksen suunnittelussa ja kohdentamisessa. Tuloksena syntyy malli, jolla koulutuksen digitalisointiprojekteja voidaan toteuttaa laajemminkin.

Eduditra

Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Altti Lagstedt

Kesto: 2020-2021

Partnerit: Eduix Oy, Glowdom

Rahoittaja: Eduix Oy

Ota yhteyttä
Altti
Lagstedt
yliopettaja
+358 294471259
Altti.Lagstedt@haaga-helia.fi