Palvelut

Asiantuntijatyö-hanke

ATK - Asiantuntijatyön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämishanke

Tietointensiivistä työtä tekevien aivojen kuormittuminen ja fyysinen liikkumattomuus on tunnistettu, mutta siitä huolimatta tähän työntekijäryhmään kohdistuvia kehittämishankkeita on vielä varsin vähän. Tämä hanke edistää osaltaan kohderyhmän hyvinvointia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämässä ja sen kehittämisessä.

Hankkeessa kehitetään ja pilotoida asiantuntijaorganisaatioiden työntekijöitä osallistavia toimintamalleja, joiden avulla tietointensiiviset palveluyritykset ja asiantuntijaorganisaatiot voivat parantaa tuottavuuttaan ja henkilöstön työhyvinvointia.

Hankkeen tuloksena syntyy uudenlaisia toimintamalleja aivotyöläisten työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistämiseen. Kehitetyt toimintatavat ja -mallit levitetään muiden asiantuntijaorganisaatioiden käytettäviksi ja niistä viestitään myös muille sidosryhmille, mukaan lukien työelämän kehittämisverkostot ja muut työelämä- ja kasvupalvelutoimijat.

ATK - Asiantuntijatyön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämishanke

Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Ella Korhonen
Kesto: 1.4.2019 - 30.9.2021
Kumppanit: LAMK, Haaga-Helia, Suomen Urheiluopiston kannatusosakeyhtiö oy
Rahoittaja: ESR

Ota yhteyttä

Liikunta

Ella
Korhonen
lehtori
+358 294471435
Ella.Korhonen@haaga-helia.fi