Ylpeästi myyjä – Haaga-Helian myyntityön koulutusohjelma tarjoaa tietoja, taitoja ja asennetta

Syksyllä 13 vuotta täyttänyt Haaga-Helian myyntityön koulutusohjelma tarjoaa opiskelijoilleen arvokkaita työkaluja vaativaan henkilökohtaiseen myyntiin ja B2B-kohtaamisiin. Alumni Evamaria Ingvesille koulutus tarjosi oppia yritysmyynnistä ja tuki kunnianhimoisia uratavoitteita.

Evamaria Ingves
18.01.2021
Alumnitarina

Visma Solutions Oy:n Netvisorin suoramyynti- ja asiakaskokemustiimin esihenkilö Evamaria Ingvesillä on pitkä historia myyntityön parissa – myös ajalta ennen Haaga-Helian opintoja. Tuolloin hän työskenteli perheen vaatekaupassa ja Elixialla myyntipäällikön hommissa. Trainers’ House työllisti Ingvesiä opiskeluaikana, kunnes 3,5 vuotta sitten hänen nykyinen esihenkilönsä Visma Solutionsilla lähetti LinkedInissä rekrytointiviestin, ja Ingves tarttui tilaisuuteen.

- Pidän ihmisten kanssa työskentelystä ja olen erittäin tuloshakuinen. Myyntityössä yhdistyy luontevasti nämä kaksi elementtiä, Ingves kertoo kutsumusammattinsa taustoista.

Opiskeluajan verkostot kantavat pitkälle

Kun Evamaria Ingves yleni puolitoista vuotta sitten Vismalla tiiminsä esimieheksi ja laittoi työpaikkailmoituksen auki, otti entinen opiskelijatuttava Haaga-Heliasta yhteyttä ja tuli lopulta valituksi rooliin. Opiskeluaikana luodut kontaktit ovatkin Ingvesin mukaan ensiarvoisen tärkeitä työuraa ajatellen.

- Ryhmätyöt kannattaa tehdä huolella, koska et voi ikinä tietää, kuka tulee olemaan tulevaisuudessa se tyyppi, joka päättää, saatko duunipaikan vai et, Ingves sanoo.

Hän korostaa itseohjautuvuutta opinnoissa ja oman urapolun etsinnässä. Ingvesille itselleen opinnäytetyön kirjoittaminen oli opintojen parasta antia, ja hän kehottaa valitsemaan itseä kiinnostavan aiheen, josta voi olla hyötyä myös jollekin toiselle.

- Kaikilla yrityksillä on opparin verran kehitettävää, Ingves toteaa.

- Itse tein opinnäytetyöni virtuaalitapaamisista, ja vielä nykyäänkin isken lopputyöni käteen uusille työntekijöille.

Kyseinen opinnäytetyö on tullut tutuksi myös Riina Lehtiselle ja Antti-Matias Kajaalalle, jotka työskentelevät Ingvesin tiimissä myyntityön asiantuntijoina. He ovat niin ikään valmistuneet Haaga-Helian myyntityön koulutusohjelmasta tradenomeiksi.

- Koulutus tarjosi hyvän kokonaiskuvan liiketoiminnasta ja erottuu CV:ssakin edukseen. Koulun ei kuitenkaan ole tarkoitus tarjota kaikkea, vaan erikoistua ehtii vielä työelämässäkin, Antti-Matias Kajaala sanoo.

- Kursseihin kannattaa kuitenkin asennoitua siten, että kaikesta opitusta asiasta voi olla hyötyä työelämässä, Kajaala vinkkaa.

Riina Lehtisen mukaan opiskelu Haaga-Heliassa oli käytännönläheistä, ja työelämään siirtyminen oli juuri tästä syystä suhteellisen helppoa. Työharjoittelujen, yritystyöskentelyn ja yritysvierailujen pohjalta hän tiesi, mitä odottaa.

- Opintojen aikana kannattaa verkostoitua niin paljon kuin mahdollista. Voi tuntua houkuttelevalta suorittaa työharjoittelu omassa työpaikassa, mutta tutustuminen uuteen paikkaan on mahdollisuus saada jalka oven väliin ja päästä kokeilemaan jotain erilaista, Lehtinen sanoo.

Mitä minä voisin myydä?

Haaga-Helian myyntityön koulutusohjelma ei suoraan pätevöitä uraan tietyllä toimialalla, vaan se tarjoaa tarvittavat tiedot ja taidot geneerisen myyntityön asiantuntijuuteen. Opiskelijan omalle vastuulle jää kuitenkin omien intohimojen ja kiinnostuksen kohteiden tarkastelu sekä pohdinta siitä, mitä voisi itse myydä.

Ingvesin kohdalla oma tuote löytyi taloushallinnon kursseilta. Tarkasteltuaan Maslow'n tarvehierarkiaa yrityksen näkökulmasta hän oivalsi, että taloushallinto on kaiken liiketoiminnan perustarve. B2B-puoli houkutteli, koska kuluttajamyynti ei enää innostanut.

- Myin aikoinaan merkkivaatteita ja premium-tason kuntosalipalveluja laman aikaan, ei ollut maailman helpoin homma. Halusin päästä myymään jotakin välttämätöntä, Ingves naurahtaa.

Toinen Ingvesille mieleenpainuva kokemus Haaga-Heliasta oli lehtori Tommi Turusen tietoteknisten taitojen kurssit. Taulukkolaskennan ohella muun muassa myynnin tietojärjestelmiä (ERP, CRM), toimitusketjun hallintaa ja monikanavaista myyntiä opettava Turunen painottaa niin ikään tietojärjestelmien tuntemusta myyntityössä.

- Kaikki liike-elämän ja tulevien asiakkaiden prosessit kulkevat näiden järjestelmien kautta, minkä vuoksi ne pitää tuntea vähintäänkin yleisellä tasolla, Turunen sanoo.

Stereotypioita uhmaten ylpeästi myyjä

Pinttyneissä stereotypioissa myyjä tuputtaa tuotteitaan aggressiivisesti, mutta Ingvesin mukaan vaativa henkilökohtainen myyntityö on kaikkea muuta, ja ammattinimike ansaitsee kunnianpalautuksen.

Ingvesin tiimiläisiä Vismalla yhdistää yhteinen arvomaailma ja asenne. Hyvä myyjä on Ingvesin mukaansa ahkera ja kunnianhimoinen tiimityöskentelijä, joka ei pelkää virheitä ja on valmis opiskelemaan ja oppimaan jatkuvasti uutta.

- Huumorintajusta ei myöskään ole haittaa, hän naurahtaa.

- Meitä Visman myyjiä yhdistää tietynlainen ammattiylpeys. Emme halua piilottaa tittelin taakse, mitä teemme, vaan olemme ylpeästi myyjiä. Parhaimmillaanhan myyjä on bisnesmaailman tohtori, joka tarjoaa oikeaa lääkettä vaivaan, Ingves pohtii.

Nöyryys ja arvostus tiimiä kohtaan ovat ensisijaisen tärkeitä arvoja pitkän tähtäimen tavoitteita luodessa.

- Jos haluat mennä nopeasti, mene yksin. Jos haluat mennä pitkälle, mene yhdessä, Ingves kiteyttää.

Ingvesin mukaan valmista myyjän muottia, johon on sovittava, ei ole olemassa.

- Mielestäni asennetta voi myös oppia. Optimismiin voi kouluttaa itseään, kun huomaa, että epämiellyttävän tuntuisista jutuista voi seurata tulevaisuudessa jotain hyvää. Persoonaa ei tietystä voi tai pidäkään muuttaa – ole mikä olet, mutta pyri aina olemaan parempi versio itsestäsi, Ingves summaa.

Myyntityön koulutus, tradenomi (AMK)