Yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys-trendiraportti 3/2022

LAB8:n Yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys -trendiraportissa avataan yritysten arvomaailmaa vastuullisuuden teemojen ja sen saralla nousevien trendien kautta.

Yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys_trendiraportti_LAB8
12.01.2023
Raportti

LAB8:n Yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys -trendiraportissa pureudutaan siihen, kuinka yrityksissä otetaan yhteiskuntavastuu huomioon niin sisäisesti työntekijöiden näkökulmasta kuin ulkoisesti, esimerkiksi kampanjoissa ja hankkeissa. Nykykuluttajat ovat tietoisia ilmastonmuutoksesta, kestävästä kehityksestä, rasismista, sosioekonomisista eroista ja haluavat tehdä eettisiä kulutusvalintoja ehkäistäkseen yhteiskunnallisia ongelmia. Yritysten arvomaailma on merkittävä tekijä ostopäätöstä tehdessä.

Haaga-Helian Hospitality-kehityspaneeli arvioi trendit Suomen mittakaavassa. Trendejä havainnollistavat lukuisat esimerkit.

Julkaisun tiedot

Nimi
Yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys -trendiraportti

Kirjoittaja
LAB8

Julkaisuvuosi
2022