Työn ja oppimisen liitto. Toteemi-hankkeen uusia innovaatioita

Toteemi-hankkeen uusia innovaatioita

Työn ja oppimisen liitto -julkaisun kansi
01.11.2019
Julkaisu

Moni suomalainen korkeakouluopiskelija työskentelee koulutustaan vastaavissa tehtävissä jo opintojensa aikana. Työssäkäynnillä rahoitetaan opintoja, mutta myös hankitaan kokemusta työelämästä ja luodaan perustaa tulevalle työuralle.

Opintojen aikainen työnteko ja itse opiskelu eivät kuitenkaan aina kohtaa toisiaan. Syyt tähän ovat moninaiset: opiskelija ei välttämättä itse tunnista työssä  hankkimaansa osaamista ja sen merkitystä opiskelulle, ja toisaalta korkeakoulujen käytänteet eivät tue opiskelijan työntekoa osana osaamisen kehittämistä.

Tähän ongelmaan lähdimme miettimään uusia ratkaisuja. Toteemi-hanke käynnistyi alkuvuodesta 2017. Vuoden 2019 lopussa voimme jo katsoa taaksepäin. Mitä olemme saaneet aikaan ja mitä uusia innovaatioita olemme luoneet? Toteemi-hankkeessa olemme kehitelleet tehostettuja rakenteita ja toimintatapoja vahvistamaan korkeakouluopiskelijoiden työmarkkinoille kiinnittymistä ja työllistyvyyttä. Tätä on tehty vahvistamalla korkeakoulun ja työelämän välistä yhteiskehittelyä, jossa opiskelijat oppivat ja työelämä sekä korkeakoulu uudistuvat.

Olemme luoneet myös pysyviä toimintamalleja opiskelijoille suunnattuun tukeen, uraohjaukseen sekä yhteistyöhön työelämän kanssa. Tähän kirjaan on koottu kustakin korkeakoulusta esimerkkejä toimivista ratkaisuista ja uusista
innovaatioista.

Lisää materiaalia löytyy hankkeen sivuilta.

Tutustu, ota käyttöön ja levitä edelleen.

Julkaisun tiedot

Nimi
Työn ja oppimisen liitto. Toteemi-hankkeen uusia innovaatioita

Toimittajat
Hannu Kotila ja Liisa Vanhanen-Nuutinen

ISSN 2342-2939 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-7225-35-6 (verkkojulkaisu)

Haaga-Helian julkaisut 8/2019

20.10.2021
Julkaisu
Veneilyn talous- ja työllisyysvaikutukset
07.06.2021
Julkaisu
Sales & eCom Lab - Tunnereaktioiden mittaaminen digitaalisessa ympäristössä
03.06.2021
Julkaisu
Palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja arkeen