Tuhannet tunteet – opiskelijoiden tunnekokemukset korkeakoulussa

Korkeakouluopiskelijoiden tunnekokemukset -hanke on jatkoa Transversaaliset taidot -hankkeelle (vuonna 2017), jonka tuloksista nousi tarve tutkia korkeakouluopiskelijoiden tunnekokemuksia.

Tuhannet tunteet -julkaisun kansi
01.11.2019
Julkaisu
Teksti

Kohdistimme uuden tutkimuksemme kolmen pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulun (3AMK) opiskelijoihin. Tutkimus oli kaksivaiheinen.

Ensi vaiheessa kysyimme ohjauksen ammattilaisilta (opinto-ohjaajat, lehtorit, sairaanhoitaja), mitä, miksi ja milloin opiskelijat puhuvat tunnekokemuksistaan opintoihin liittyen. Tuloksina nousivat tunnesanaston ja itsensä johtamisen puutteet. Tunne- ja ongelmanratkaisutaidot tulisi nähdä opiskelijoiden ydinosaamisena.

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että opiskelijat oppisivat ja harjoittelisivat tunnetaitoja aktiivisesti opintojensa aikana (ohjaajan tuella) ja oppisivat ratkaisemaan yhteistyön haasteita itse. Tämä on yksi tulevaisuuden työelämän kova haaste ja ydintaito.

Toisessa vaiheessa tutkimme, millaisia ovat opiskelijoiden merkitykselliset tunnekokemukset opintojen aikana. Olemme kiinnostuneita siitä, mitä ja miten opiskelijat kertovat oppimiseen ja opiskeluun liittyvistä merkityksellisistä tunnetilanteista. Pyysimme opiskelijoita kertomaan positiivisista ja negatiivisista, voimaannuttavista tai turhauttavista, korkeakouluopiskeluun liittyvistä merkityksellisistä kokemuksista, joissa he tunsivat erilaisia tunteita, kuten kiitollisuutta, vihaa, ihailua tai kunniattomuutta. Pyysimme heitä kuvaamaan tilannetta, johon oli liittynyt vahvoja tunnekokemuksia ja vastaamaan kysymyksiin, mitä tapahtui, miltä tuntui, miten muut reagoivat ja miten vastaaja analysoi tai selvitti tilanteen.

Julkaisun tiedot

Nimi: Tuhannet tunteet – opiskelijoiden tunnekokemukset korkeakoulussa

Kirjoittaja: Annica Isacsson, Eija Raatikainen & Maria Ekström

ISBN 978-952-7225-47-9

Haaga-Helian julkaisut 12/2019