Tradenomikoulutuksesta käytännönläheistä liiketalouden tekemistä

Jami Sjöblom kertoo, että liiketalouden tradenomiopinnoista tarttui mukaan käytännön osaamista, myyntitaidot ja -innostus.

Jami Sjöblom
22.10.2021
Alumnitarina

Ohjelmistokehityspalveluiden myyntipäällikkönä Cinialla työskentelevä Jami Sjöblom valmistui Haaga-Heliasta liiketalouden tradenomiksi vuonna 2012, mutta hänellä oli alkujaan myös muita suunnitelmia.

–Olin kiinnostunut myös kauppatieteistä ja hain Aalto-yliopistoon lukiosta valmistuttuani. Kuitenkin kovat sisäänpääsykriteerit ja haluttomuuteni muuttaa Helsingistä johtivat siihen, että päätin hakea myös opiskelemaan liiketalouden AMK-koulutukseen Haaga-Heliaan.

Jami pääsi Haaga-Helian opintojen ansioista jatkamaan suoraan yliopiston maisteriopintoihin. Nyt hänellä on vertailupohjaa useammasta korkeakoulusta.

– Tradenomiopinnoissa opin käytännön myyntityön taidot ja työkalut sekä innostuin ylipäätään myynnistä. Lisäksi sain vahvistusta myyntitaidoille ja -innostukselle työskennellessäni ensimmäisen opiskeluvuoden kesänä buukkarina.

Haaga-Heliassa opinnot olivat käytänönläheiset ja niistä oppi käytännön osaamista tulevaa työelämää varten. Opintoihin kuului paljon ryhmä- ja yksilötehtäviä. Kirjojen ja tenttien merkitys oli sen sijaan vähäisempi.

– Tradenomin koulutus tarjoaa käytännönläheistä liiketalouden tekemistä ja aitoa kosketusta yritysmaailmaan, jos Haaga-Helian opintoja vertaa opintoihin yliopistossa. Haaga-Helia on juuri tässä osa-alueessa erinomainen oppilaitos!

Jami painottaa opinnoissa verkostoitumisen tärkeyttä. Tradenomiopinnoissa oma opiskelijaryhmä oli tiivis. Jo perusopintojen aikana hitsauduttiin isoksi kaveriporukaksi.

– Laaja verkosto on myös mahdollistanut sen, että olen voinut tarjota opiskelukavereilleni työmahdollisuuksia omasta työpaikastani ja päinvastoin. Muistakaa, että opiskeluaikoina muodostetut kaverisuhteet kantavat pitkälle, joten näitä kannattaa vaalia.

– Monesti puhutaan verkostoitumisesta, josta tulee mieleen lähinnä seminaarityyppinen seurusteleminen tuntemattomien kanssa. Tosiasiassa  verkostoituminen tapahtuu ihan vahingossa esimerkiksi erilaisissa bileissä ja muissa tapahtumissa. Osallistukaa siis rohkeasti kaikkeen oheistoimintaan ja hoitakaa opiskeluvelvoitteet riittävällä tasolla maaliin!

Tutustu koulutukseen

Liiketalouden tradenomi, Helsinki (AMK)
Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku