Titta Suopajärvi: Avoin AMK väylänä Aviation Business -opintoihin

Opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa ovat hyvä tapa lisätä tietämystä omasta alasta tai muusta itseä kiinnostavasta asiasta. Toisaalta avoimen opinnot ovat väylä tutkinto-opintoihin ja voivat johtaa ties millaisiin uraloikkiin.

Titta Suopajärvi
01.12.2021
Opiskelijatarina

Koronasta se Titta Suopajärven kohdallakin alkoi – uudelleenkouluttautuminen nimittäin. Monipuolisen taustan muun muassa varhaiskasvatuksen ja valtionhallinnon palveluksessa omaava Suopajärvi työskenteli ilmailualalla keväällä 2020, kun työnantaja ilmoitti lomautuksista. Osalle lomautetuista tarjottiin kuitenkin mahdollisuus osallistua ilmaiseksi heitä varten räätälöidyille ilmailualan kursseille.

– Käymäni kurssit olivat nimeltään Digital Airline Management, Aviation Logistics ja yllättävä löytö Responsible Space Tourism, Suopajärvi kertoo.

– Olen aina kokenut ilmailualan omakseni, ja inspiroiduin kursseista valtavasti. Sitten löysin Haaga-Helian avoimen ammattikorkeakoulun puolelta lisää ilmailualan opintoja.

Lomautuksen jälkeen Suopajärvi jatkoi opintoja työn ohessa. Hän kiittääkin työnantajaansa joustavuudesta, sillä tässä vaiheessa opiskelu oli vetänyt Suopajärven imuunsa ja hän tähysi jo kohti Aviation Business -tutkinto-opintoja.

– ­Avoimen reitti sopi minulle, sillä siellä kykenin vertaamaan omaa osaamistasoani opintojen vaatimustasoon, ja epäilykseni selvitä opistotaustallani englanninkielisestä koulutuksesta haihtuivat.

Haaga-Helian opettajat ja opinto-ohjaajatkin saavat Titta Suopajärveltä kiitosta paitsi joustavuudesta, myös tuesta ja ammattimaisesta otteesta.

– Meitä opiskelijoita on iän ja elämäntilanteen puolesta niin moneksi, että se vaatii opettajilta valtavasti reagointia ja kykyä soveltaa. itse koen, että he selvisivät tehtävästään paremmin kuin hyvin.

Avoimena uuden äärellä

– 15 vuoden ilmailualan työkokemuksen jälkeenkin Haaga-Heliasta saatu tieto osoittautui todella syventäväksi, Titta Suopajärvi naurahtaa.

– Erilaiset matkustamopalvelun lento- ja esihenkilötehtävät sekä tarjoilutuotteen suunnittelu ovat vain osa ilmailukokonaisuutta, johon kuuluu markkinointia, asiakaspalvelua, HR:ää, viestintää jne. Ja nykypäivänä luonnollisesti koko ajan enemmän vastuullisuutta.

Suopajärvi koki eniten oppivansa tilanteissa, joissa opiskelijat laitettiin ajattelemaan itse, pohtimaan mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita ja kehittämään ratkaisuja niihin.

– Mielenkiintoisissa projektitöissä yhdistyivät muun muassa riskienhallinnan, ilmastonmuutoksen, turvallisuuden, vastuullisuuden ja kiertotalouden teemat. Asioita tarkasteltiin niin yrityksen kuin asiakkaankin näkövinkkelistä – varsin monipuolisesti siis.

Haaga-Helia tekee tiivistä yhteistyötä yritysten ja organisaatioiden kanssa. Titta Suopajärvikin teki opinnäytetyönsä toimeksiantona nykyiselle työnantajalleen Uudenmaan TE-keskukselle. Opinnäytetyö käsitteli kohtaantoa ilmailualan rekryprosesseissa, ja etsi ratkaisumalleja siihen, kuinka alan työnantajat ja työnhakijat löytäisivät toisensa jouhevammin eri tilanteissa, joissa tarvitaan juuri tämän erikoisalan ”kielitaitoa”. Niin ikään opinnäytetyössä tutkittiin ilmailualan työnantajien tulevaisuuden rekrytointitarpeita. Malli on sovellettavissa myös muille toimialoille.

Tulevaisuudessa Suopajärveä kiinnostaisi Haaga-Helian Sustainable Aviation Business -koulutusohjelma (MBA), joka valmistaa opiskelijat toimimaan kansainvälisessä ilmailubisneksessä esimiestason tehtävissä, joihin voi kuulua esimerkiksi strategioiden suunnittelua ja jalkauttamista sekä muutos- ja kehitysprosessien johtamista. Kasvava ala tarvitsee lisää osaajia viemään liiketoimintaa entistä kestävämpään, vähemmän luontoa kuormittavaan suuntaan.

Haaga-Helian alumni, BBA, Aviation Suopajärvi on tulevaisuuden näkymistä innoissaan – niin omalta kuin ilmailunkin osalta.

–1,5 vuoden vauhdikas opiskelu vaati omistautuneisuutta, mutta oli kaiken vaivan arvoista. Kun on sopivasti koetellut omia rajojaan opiskellen, on vastalahjaksi saanut tietotaitoa ja uudenlaista rohkeutta tarttua toimeen työelämässä. Ja rohkeutta jos mitä tulevaisuuden liike-elämä ja ilmailuala tarvitsevat.

Tutustu Haaga-Helian avoimeen ammattikorkeakouluun