Tietojenkäsittelyn opinnoista tuotantopäällikön rooliin

Haaga-Helian tietojenkäsittelyn opinnot antoivat Saara Pajarille hyvät eväät työelämää varten. Tällä hetkellä Pajari toimii Senior Service Delivery Managerina Fujitsu Finlandilla. Fujitsu on ollut Haaga-Helian partneriyritys vuodesta 2017 asti.

Kuvituskuva nainen tietokoneella
16.02.2021
Alumnitarina

Lukion jälkeen Saara Pajarin oli tarkoitus suunnata kemian alalle. Teknillisen korkeakoulun diplomi-insinöörin opinnot eivät kuitenkaan vastanneet odotuksia, joten Pajari keskeytti opiskelun ja piipahti työelämässä arvioimassa tulevaisuudensuunnitelmiaan uudelleen.

Pajari työskenteli tovin kaupan alalla sekä energia-alalla myyntihommissa. Samalla hän pohti eri koulutusvaihtoehtoja. Lopulta Haaga-Heliasta löytyi tietojenkäsittelyn linja, jossa Pajaria kiehtoi mahdollisuus yhdistää kaupallisuus tietotekniikan kanssa.

- En kuitenkaan nähnyt itseäni pelkkänä koodaajana, eikä minulla ollut alan harrastuneisuutta, joten tradenomin opinnot kiinnostivat insinöörin opintoja enemmän, Pajari kertoo.

Haaga-Helian ovet aukesivat ja Pajari aloitti opinnot tradenomilinjalla. Perusopintoihin kuului muun muassa kielten opiskelua, kommunikointitaitoja sekä taloustaitoja. Pajarin mukaan kurssit tarjosivat hyvän pohjan syventäviä kursseja varten.

- Syventävät opinnot keskittyivät vahvemmin tietojenkäsittelyyn, ja niitä löytyi useasta eri aihealueesta koodaamisesta projektinhallintaopintoihin.

Vaihto-opinnot kuljettivat sattuman kautta uuteen suuntaan

Pajarin mukaan opiskelu Haaga-Heliassa oli pääosin helppoa ja sujuvaa. Kurssit oli otettavissa haltuun sopivalla työmäärällä, ja opintoja pystyi räätälöimään omien kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Pajari peräänkuuluttaa syventävien opintojen sekä kielten opiskelun merkitystä. Moni tietojenkäsittelyn kurssimateriaali tarjottiinkin englanniksi, vaikka opetus oli suomenkielistä.

- ICT-alalla englanninkielinen termistö on erittäin laajalti käytössä, ja hyvä englanninkielen taito on ehdoton hyöty, Pajari sanoo.

Opettajien henkilökohtainen intohimo kurssien aihealueisiin nosti myös omaa motivaatiota opiskeluun.

- Tällaisten kurssien sisältö oli laadullisesti huippua. Kursseilla opittuja taitoja on pystynyt hyödyntämään hyvin myös työelämässä koulun jälkeen, Pajari kiittelee.

Vuosikurssilla vallitsi hyvä ryhmähenki. Opintojen alkaessa Pajarin kanssa samaan aikaan aloittaneet opiskelijat jaettiin neljään noin 25 hengen ryhmään.

- Kursseille oli mukava osallistua saman ydinryhmän kanssa ja vietimme jonkin verran aikaa yhdessä myös koulun ulkopuolella. 

Tradenomiopinnoissa jokaisen opiskelijan tulee valita itselleen suuntautumislinja, joka määrittelee tietyt vaihtoehdot syventäviin kursseihin ja täten ohjaa opiskelua sekä uranäkymiä. Pajari ehti käydä opintojen aikana Erasmus-vaihdossa, mikä muutti jonkin verran aiemmin valittua suuntautumislinjaa.

- Kohdemaan koulu ei lähtötiedoista poiketen tarjonnutkaan laajalti tietotekniikan kursseja, vaan opinnot keskittyivät enemmän kaupalliseen puoleen. Puolen vuoden vaihto-opiskelun aikana suoritin mm. johtamisen, markkinoinnin ja kielten kursseja, Pajari kertoo.

ICT-alan partneriyritykseen Fujitsulle

Pajari aloitti työskentelyn Haaga-Helian partneriyritys Fujitsussa vuonna 2014. Työtilaisuus avautui hänen työskennellessä toisessa ICT-alan yrityksessä Service Desk -tehtävissä.

- Henkilöstöfirma oli minuun yhteydessä Fujitsulla avautuneen paikan vuoksi. Tämä työtehtävä oli vastuultaan ja osaamisalueeltaan sen hetkistä työtehtävääni laajempi, ja ilmoitin kiinnostukseni tehtävää kohtaan.

Kyseisessä tehtävässä Pajari toimi hieman alle vuoden verran, kunnes Fujitsulla avautui paikka tuotantopäällikön rooliin, johon hän siirtyi vuonna 2015. Kielitaidolle oli kysyntää tässäkin tehtävässä.

- Vastuullani on toimia palvelunhallinnan ja tuotannon yhteyshenkilönä sekä kontaktipisteenä muutamalle Fujitsun eurooppalaiselle asiakastiimille. Kollegani ovat sijoittuneet pääosin Ruotsiin, Puolaan ja Englantiin, Pajari kertoo.

Pajarin työpäivä koostuu erilaisista yhteydenottopyynnöistä, jotka liittyvät tuotannon toimintoihin ja prosesseihin. Hän on mukana selvityksissä ja keskusteluissa, joissa käydään läpi erilaisia prosesseja ja niiden yhteensopivuutta kyseisten asiakastiimien tarpeisiin. Tarvittaessa Pajari auttaa palveluihin liittyvissä resursoinneissa tai eskaloinneissa. Työpäivät ja -viikot ovat harvoin keskenään samanlaisia.

- Useimmin toistuvien pyyntöjen ja tarpeiden perusteella pyrin miettimään kehityskohteita, jotta tärkeimmät toimintatavat ja prosessit saadaan standardoitua tai automatisoitua, hän sanoo.

Haaga-Helian tradenomikoulutus on ollut hyvä pohja Pajarin työuralle Fujitsussa.

- Tuskin olisin ilman tätä koulutusta hakeutunut nykyiseen ammattiini tai työtehtäviin, joita olen valmistumisen jälkeen tehnyt. Verkostoitumiseen on koulussa hyvät mahdollisuudet ja sen hyödyntäminen on paljon itsestä kiinni, Pajari vinkkaa.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Fujitsu Finland ovat tehneet partneriyhteistyötä vuoden 2017 lopulta asti. Yhteistyö on tuonut näkyvyyttä kummallekin osapuolille ja edistänyt opiskelijoiden tietämystä IT-alasta. Haaga-Helia valitsi Fujitsu Finlandin Vuoden 2018 yrityspartneriksi.