Tietojenkäsittelyn monimuoto-opinnoista uudelle uralle

Kalle Mujunen vaihtoi terveydenhoitoalan vuorotyöt tietojenkäsittelyn monimuoto-opintoihin. Alanvaihto kannatti.

Kalle Mujunen
19.11.2021
Alumnitarina

Taustallani oli vuosien työhistoria terveydenhuollossa ja tavallaan koin, että olin jo nähnyt tuon alan. Myös vuorotyö tuntui ajoittain raskaalta. Ratkaiseva mahdollisuus alan vaihtamiseen monimuoto-opinnoissa tuli, kun tein päivätyötä kolmen ja puolen vuoden ajan.

Hain Haaga-Helian tietojenkäsittelyn tradenomin monimuotokoulutukseen keväällä 2017, mutta  jäin varasijalle. Pääsykokeiden yhteydessä kuulin kuitenkin avoimen väylän mahdollisuudesta. Päätin hyödyntää Haaga-Helian avoimen AMK:n opintoja kysyttyäni itseltäni: miksi odottaisin? Aloitin avoimen väylän opinnot syksyllä 2017 ja sainkin varsinaisen opinto-oikeuden tietojenkäsittelyn tutkintoon tammikuusta 2019 alkaen.

Tässä vaiheessa minulla oli koossa 60 opintopistettä, jotka voitiin käytännössä kaikki lukea hyväksi tulevaan tutkintoon.

Monimuotokoulutus oli haastava mutta palkitseva

Opinnot jakautuivat kaikille pakollisiin orientoiviin opintoihin ja syventäviin opintoihin, joiden osalta opiskelija voi varsin vapaasti valita sen kokonaisuuden, jota katsoo tulevaisuudessa tarvitsevansa. Opinnäytetyössäni tutkin testausautomaation käyttöönottoa yrityksen projektissa. Kiinnostus aiheeseen heräsi työelämän kautta, sillä ymmärsin testauksen automatisoinnin olevan yhä enemmän tulevaisuutta.

Tietojenkäsittelyn monimuotokoulutus on samanaikaisesti sekä haastava että palkitseva. Monimuoto-opiskelussa suurin osa opinnoista on etäopiskelua. Opiskelu vaatii kurinalaisuutta ja päättäväisyyttä. Samaan aikaan työelämässä olevan monimuoto-opiskelijan on varattava aikaa opintojen suorittamiseen. Kykenin kuitenkin työn ohessa suorittamaan tutkinnon varsin hyvällä keskiarvolla!

Tietojenkäsittelyn tradenomiopinnoista pääsee hyvin uuteen ammattiin. Haaga-Helian kurssitarjonta on hyvä, ja koulu on verkostoitunut hyvien yhteistyökumppaneiden kanssa. Tällä hetkellä työskentelen Testing Specialistina CGI:llä. Voin suositella nykyistä työnantajaani, jonka kanssa myös Haaga-Helia on tehnyt partnerisopimuksen. Opiskelijalla on kuitenkin itsellään vastuu siitä, että käyttää saamansa tilaisuudet parhaalla tavalla.