Paras syntyy yhdessä – luovia ratkaisuja liiketoimintaan

Tulevaisuuden työelämätaitojen tuottaminen elinkeinoelämän käyttöön on tärkeää niin yksilöille, liike-elämälle kuin yhteiskunnallemme. Elinkeinoelämälle osaavan henkilöstön saatavuus vaikuttaa suoraan yrityksen kilpailukykyyn, tulokseen ja uudistumiskykyyn, myötävaikuttaen näin yrityksen houkuttelevuuteen potentiaalisena työnantajana. Yksilötasolla tarve oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja luovaan hyödyntämiseen korostuu työelämän jatkuvasti muuttuessa. Korkeakoulujen opetuksen ja asiantuntijuuden uudistumisessa kyvykkyys joustavasti vastata työelämämurroksen asettamiin osaamistarpeisiin läheisessä työelämäyhteistyössä on olennaista

Paras syntyy yhdessä -julkaisun kansi
01.11.2019
Julkaisu

Tämä julkaisu havainnollistaa eri ratkaisuja ja yhteistyön tapoja, joita Haaga-Heliassa olemme kokeilleet osana jatkuvaa vuoropuheluamme liike-elämän kanssa. Julkaisu koostuu yhteensä 38 artikkelista, jotka monipuolisesti esittelevät työtämme uusien teknologioiden ja osaamisalueiden parissa. Näiden esimerkkien avulla lukijoille avautuu näköalapaikka tuoreisiin näkökulmiin nykyaikaisten laboratoriotilojen ja liiketoiminnan kehittämisen prosessien hyödyntämisestä liike-elämän käytännön ongelmien ratkaisussa ja uuden akateemisen tiedon tuottamisesta yhteiskunnan tarpeisiin.

Julkaisu on suunnattu yrityksille, liike-elämän ammattilaisille, jatkuville oppijoille ja korkeakoulujen asiantuntijoille ja tutkimusyhteisöille.

Julkaisun tiedot

Nimi
Paras syntyy yhdessä - luovia ratkaisuja liiketoimintaan

Toimittajat
Nina Finell, Eija Kärnä, Tarja Römer-Paakkanen, Hannu Vahtera ja Tanja Vesala-Varttala

ISBN 978-952-7225-43-1

Haaga-Helian julkaisut 12/2019 

20.10.2021
Julkaisu
Veneilyn talous- ja työllisyysvaikutukset
07.06.2021
Julkaisu
Sales & eCom Lab - Tunnereaktioiden mittaaminen digitaalisessa ympäristössä
03.06.2021
Julkaisu
Palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja arkeen