Opo-opintojen opit suoraan käytäntöön

Ohjaustyö tuntuu omalta, toteaa Haaga-Heliassa ammatilliseksi opinto-ohjaajaksi opiskeleva Anne Rouvinen.

Anne Rouvinen
08.02.2023
Opiskelijatarina

Kolmen kampuksen urheiluopistossa tutkintovastaavana työskentelevä Anne Rouvinen aloitti opinto-ohjaajan opinnot Haaga-Heliassa syksyllä 2022. Aiempaa taustaa Annella on liikunnan ja hyvinvoinnin alalta, sillä hän on muun muassa liikunnanohjaaja (YAMK) ja fysioterapeutti. Anne on toiminut myös työterveyshuollon asiantuntijana.

Koska Anne oli suorittanut aiemmin ammatillisen opettajan opinnot Haaga-Heliassa, alkoi myös opinto-ohjaajan 60 opintopisteen laajuinen lisäkoulutus pikkuhiljaa kiinnostaa. Opinto-ohjaajan opintoihin haetaan kokemuspisteillä, joten pääsykokeita ei ollut.

– Olin jo aiemmin tehnyt ammatillisen opettajan opinnot Haaga-Heliassa, ja opinnoista jäi oikein hyvät kokemukset. Koen Haaga-Helian opetuksen korkealaatuiseksi ja ohjauksen hyväksi. Viime vuonna juuri opinto-ohjaustyö alkoi tuntua kiinnostavalta ja omalta jutulta, ja aloin laskeskella, riittäisivätkö pisteet sisäänpääsyyn opintoihin. Oli kaikin puolin luontevaa hakea Haaga-Heliaan opiskelemaan opoksi, Anne kertoo.  

Vuorovaikutus vertaisryhmän kanssa opintojen suurinta antia

Haaga-Helian opo-opinnoista saa opinto-ohjaajan pätevyyden kaikille kouluasteille. Anne kertoo, että opintojen alussa tehtävä HEKS eli henkilökohtainen kehittymissuunnitelma mahdollistaa opintojen tekemisen omien aikataulujen mukaan. Ohjaavat opettajat sekä kannustavat että haastavat sopivasti.  

Opinnoissa vuorottelevat lähiopetus, verkko-opiskelu, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja ryhmätehtävät. Matkan varrella erityisesti oma vertaisryhmä onkin tullut jo niin tutuksi, että vuorovaikutus sujuu hyvin etänäkin. Anne pohtiikin, että juuri keskustelut muiden, erilaisista taustoista tulleiden opiskelijoiden kanssa ovat olleet opintojen tärkeintä antia.

– Pidän siitä, että etä- ja lähiopetus vaihtelee opinnoissa. Vaikka opinnoissa on paljon etäopintoja ja itsenäistä työskentelyä, on myös lähikontakti tärkeää opo-opinnoissa. Opinnoissa tehdään tehtäviä myös vertaisryhmissä. Oma vertaisryhmäni onkin ollut mahtava tuki opinnoissa, Anne kehuu.

Opintojen opit suoraan käytäntöön omalla työpaikalla

Monimuoto-opiskeluna suoritettavat opo-opinnot ovat sopineet Annen arkeen mainiosti. Anne on käynyt päivätyössä koko opintojen ajan, minkä hän kokee ainoastaan rikkautena ja täydentävänä lisänä oman ammatillisen kasvun kannalta.  

– Opo-opinnoista suoriutuu mainiosti työn ohessa, kun ne suunnittelee hyvin. Opinnot on sopivasti rytmitetty, ja tutkimustehtävät pystyy aikatauluttamaan itselle sopiviin ajankohtiin.

Urheiluopistossa työskentelevä Anne on opo-opintojen myötä saanut työpaikallaan myös uusia opinto-ohjaajan vastuita.

–Työhöni kuului aiemminkin paljon opiskelijoiden ohjausta tutkintovastaavana ja ryhmänohjaajana, mutta opintojen myötä työnkuvaani tuli myös opinto-ohjaajan vastuita ja pystyin tekemään opintoihin kuuluvan kehittämistyön suoraan työhöni. Nyt kun teen opo-opintoja työn ohessa, voin viedä kaikki opinnoissa käydyt sisällöt suoraan omaan työhön ja peilata aiheita oman työn kautta. Koulutus on ollut ennen kaikkea omalle ammatilliselle kehittymiselle loistava paikka verkostoitua sekä oppia eri kouluasteista ja yhteistyöstä, Anne tiivistää.

Tutustu Ammatilliseen opettajakorkeakouluun