”Opiskelu auttaa pysymään ajan tasalla työelämän ilmiöistä ja kehityssuunnista”, vinkkaa Haaga-Helian kaksinkertainen alumni

Kiinnostus kansainvälistä liiketoimintaa kohtaan toi Anni Kulmalan opiskelemaan Haaga-Helian englanninkieliselle tradenomilinjalle. Itsensä jatkuvaan kehittämiseen intohimoisesti suhtautuva Kulmala suoritti myöhemmin myös tradenomin Master-tutkinnon.

Anni Kulmala
10.12.2020
Alumnitarina

Kulmalan mukaan Haaga-Helian tradenomiopinnot antoivat monipuolisen kuvan liiketoiminnan eri osa-alueista. Opintoihin kuului myös syventäviä kursseja, joita pystyi valitsemaan oman mielenkiinnon mukaan ja näin suuntautumaan itseään kiinnostavalle alalle.

Englanninkielisellä International Business -linjalla opiskellut Kulmala nostaa yhdeksi opintojen parhaimmista puolista myös kansainvälisen ilmapiirin ja opintojen aikana luodut verkostot.

- Meillä oli monikulttuurinen luokka ja opimme valtavasti toisiltamme eri maiden työskentelykulttuureista sekä tavoista kommunikoida ja tehdä töitä. Opiskelussa painottui ryhmätyöskentely, mikä oli myös erittäin antoisaa. Olen pitänyt yhteyttä useisiin opiskelukavereihin ja verkosto onkin osoittautunut arvokkaaksi monenlaisissa tilanteissa, Kulmala kertoo.

Opinnoista eväitä työelämän murrokseen

Myöhemmin Kulmala suoritti Haaga-Heliassa myös tradenomin Master-tutkinnon.

- Halusin päivittää omaa osaamistani ja testata, miltä tuntuu jo hetken työelämässä konkaroituneena yhdistää teoriaa ja käytännön kokemusta, hän kertoo.

Ensimmäisen vuoden Kulmala vietti opintovapaalla samalla hoitaen kotona pientä tytärtään.

- Opinnot toimivat vastapainona kotielämälle ja toivat välillä kaivattuakin purtavaa ja haastetta mielelle. Toisena vuonna palasin takaisin töihin. Työn ja opintojen yhdistäminen oli välillä rankkaa ja vaati hyvää motivaatiota ja sitoutumista viedä opinnot maaliin. Toisaalta koin erittäin mielekkäänä, että sain yhdistää lopputyön konkreettisesti omaan työtehtävääni ja sitä kautta tuoda lisäarvoa myös yrityksellemme, Kulmala toteaa.

Kulmala kertoo saaneensa opinnoista uusia näkökulmia ja osaamista, jotka auttavat pysymään ajan tasalla työelämän ilmiöistä ja kehityssuunnista.

”Työntekijäkokemuksen ja johtamiskulttuurin kehittäminen ovat lähellä sydäntäni”

Työurallaan Kulmala on toiminut monipuolisesti erilaisissa kansainväliseen liiketoimintaan ja henkilöstön kehittämiseen liittyvissä tehtävissä niin konsulttina kuin yrityksissä. Tällä hetkellä hän työskentelee Posti Groupin paketti ja verkkokaupan strategia- ja viestintätiimissä Transformation Leadina.

- Postissa on käynnissä iso transformaatio ja nautin siitä, että työlläni on vaikuttavuutta ja merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa. Työssäni saan olla tukemassa ketterää kehitystä asiakas- ja työntekijäkokemus keskiössä. Lisäksi saan olla mukana kehittämässä työntekijäkokemusta ja johtamiskulttuuria, jotka ovat erittäin lähellä sydäntäni, Kulmala kertoo.

Työssään Kulmala nauttii päästessään kannustamaan ja tukemaan toisia.

- Kaikista merkittävimpinä saavutuksina koen ne hetket, jolloin olen päässyt auttamaan ja tukemaan kollegoideni, tiimien tai johtoryhmien kasvua ja kehittymistä sekä päässyt todistamaan näitä upeita kasvutarinoita, hän kertoo.

- Uskon, että ketterä kehitys ja itseohjautuva työskentelytapa vahvistuvat tulevaisuudessa entisestään. Tarvitsemme vähemmän henkilöitä raportoimaan ja seuraamaan, enemmän valmentamaan, tukemaan ja kannustamaan kohti yhteistä suuntaa ja tavoitteita, hän summaa.

Kulmala on Haaga-Heliasta valmistumisensa jälkeen toiminut vierailevana luennoitsijana ja pitänyt opiskelijoille luentoja mm. muutosjohtamisesta ja kansainvälisestä henkilöstöhallinnosta. Yhteys entiseen opinahjoon näkyy myös Haaga-Helian ja Postin välisessä partneriyhteistyössä, joka näyttäytyy opiskelijoille tarjolla olevina työ- ja harjoittelupaikkoina sekä tietenkin Pasilan kampukselta löytyvän Postin nimikkoluokan muodossa.