Opiskelijat suunnittelivat 3D-prototyypin uuteen Pikku Kakkosen ohjelmaan

Ylen ikisuosittu lastenohjelma Pikku Kakkonen on viihdyttänyt lapsia ja lapsenmielisiä jo 45 vuotta. Haaga-Helian 3D + Robo Labin opiskelijat pääsivät toteuttamaan yritysyhteistyönä 3D- ja robotiikkaprojektin Ylelle keväällä 2022.

3D Robo labin projektin prototyypin testipää
22.12.2022
Yritysyhteistyö

3D + Robo lab on yksi kuudestatoista Haaga-Helian lab-ympäristöistä eli HH-labeistä. HH-labit ovat innovatiivisia ja joustavia oppimisen, tutkimuksen ja kehittämisen palvelukeskuksia ja ne tarjoavat niin opiskelijoille, tutkijoille kuin organisaatioille uudenlaisen alustan, jossa yhdistyy oppiminen, tutkimus ja kehittäminen. 3D + Robo labilla on kyky ja välineet 3D-mallinnukseen, -skannaamiseen ja -tulostamiseen. Asiakasprojektit ovat erinomainen tilaisuus opiskelijoille näyttää osaamistaan ja saada itselleen mielenkiintoista kokemusta ja opintopisteitä.

Ylen projekti koski perheen pienimmille suunnattua, marraskuussa julkaistua uutta ohjelmaa nimeltä Sanataidesukellus, joka on katsottavista Yle Areenasta. Sarjan ensimmäisen kauden kymmenessä jaksossa seikkailee liila lohikäärmettä muistuttava mielikuvitusotus nimeltä Hihi-Voo, jonka puvun alle kätkeytyy opiskelijoiden toteuttama mekanismi: hahmon ilmeikkäät kasvon ilmeet on toteutettu 3D-tekniikan ja robotiikan avulla.

Projektissa mukana olleet Haaga-Heliasta ICT-tradenomeiksi vastavalmistuneet opiskelijat Roope Niemonen ja Samuli Normo kertoivat kokemuksistaan Ylen ja Pikku Kakkosen projektityöskentelystä. Molemmilla oli entuudestaan jonkin verran taustaa luovien projektien ja erilaisten teknologioiden parista, mutta mukaan projektiin päädyttiin opettajan tarjoaman mahdollisuuden myötä, joka lopulta ”imi täysin mukaansa”.

– Robotiikka oli oikeastaan täysin uutta minulle. Pikku Kakkosen projekti tutustutti minut luovan ja teknisen puolen yhdistämiseen, kun osia piti mallintaa ja rakentaa robotiikkamekanismi, Samuli avasi.

Projekti on jo toinen Ylen ja 3D + Robo labin yhteistyöprojekti, johon niin ikään Roope ja Samulikin pääsivät osallistumaan. Edellisessä projektissa hyödynnettiin 3D-tulostamista ja toimeksianto liittyi Ylen draamaproduktio Pysäyttäkää Nyqvist -sarjaan, jota varten opiskelijat 3D-mallinsivat ja -tulostivat aidonnäköisiä sotilasarvomerkkejä. Arvomerkkiprojektista voi lukea lisää täältä.

Vapaat kädet suunnitteluun

Pikku Kakkosen projektia työstettiin tiimityönä tiiviisti useamman kuukauden ajan yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa opettaja Heikki Hietalan avustuksella. Opiskelijat pääsivät tapaamaan säännöllisin väliajoin Ylen projektivastaavia ja muuta tuotantoa, kuten missä tahansa muussakin todellisessa yritystoimeksiannossa.

– Esimerkiksi pukusuunnittelijan kanssa käytiin läpi sitä, miten mekanismi asetellaan puvun sisään, Samuli kertoi.

Projekti sisälsi eri prototypoinnin vaiheita: suunnittelua 3D-mallinnusohjelmalla, osien tulostamista 3D-tulostimilla ja robottisen osan rakentamista kehitysympäristö Arduinolla.

– Jokainen vaihe toi sopivasti haasteita projektiin, mutta koko ajan oli sellainen tunne, että lopputulos tulee olemaan hyvä, projektista ja aiheesta opinnäytetyön tehnyt Roope kertoi.

Opiskelijat saavat yleisesti ottaen vapaasti käyttää 3D + Robo labin työkaluja ja tarvittavia osia vapaasti projektien työstämiseen ja niin myös tässäkin tapauksessa. Asiasta on tullut kiitosta opiskelijoilta.

– Saimme vapaasti ideoida yhdessä opiskelijakollegoiden kanssa, mutta opettajan tuki ja paikallaolo niin sanottujen perusasioiden kanssa oli hyvä olla saatavilla. Tältä pohjalta omaa osaamistaan pystyi itsenäisesti lähteä rakentaman perustusten ollessa kunnossa. Saimme miettiä protomallin; sen minkä näköinen ja muotoinen pää tulisi olemaan ja millainen mekaniikka pään sisään menisi, Samuli tarkensi.

Mekaniikka on suunniteltu pään sisään syötettävän nukettajan eri sormille, jonka avulla hahmon kulmakarvoja ja korvia pystyy liikuttamaan ylös alas.
- Päähän tulostettiin välipohja, johon tuli kiinni kolme servoa: kaksi niistä ohjasi korvia ja yksi kulmakarvoja. Tämä meillä oleva prototyyppi on testipää, projektin opettajana ja 3D + Robo labin vetäjänä toimiva lehtori Heikki Hietala kommentoi demotessaan prototyyppiä luokassa into puhkuen.

3D Robo labin projektin prototyypin testipää ja Heikki Hietala


Yhteistyö Ylen kanssa sujui mallikkaasti

Kommunikaatio toimeksiantajan ja opiskelijoiden välillä oli saumatonta läpi projektin. Opiskelijat saivat säännöllisesti Ylen suunnalta päivitystä projektin etenemisestä. Samuli korosti hyvien viestintäkäytäntöjen olleen hänen mielestään avainasemassa projektin onnistumisen kannalta. Opiskelijat pääsivät myös seuraamaan Pikku Kakkosen kuvauksia ja näkemään tuotoksensa käytössä.

– Projekti oli ainutlaatuinen, sillä toimeksiantaja ei ollut vielä soveltanut robotiikkaa puvustuksessa, joten saimme Samulin kanssa toteuttaa sellaisen ensimmäisenä. Myös palautetta on osattu antaa rakentavasti ja olemme yhdessä kehittäneet prototyyppiä, Roope ynnäsi yhteistyökokemuksensa Ylen ja Pikku Kakkosen kanssa.

Vaikka yhteistyö luonnistui heti alkumetreiltä, jokainen projekti kohtaa joitakin haasteita matkan varrella.

– Projektissa oli jonkin verran haasteita Arduinon koodin kanssa ja rakenteen kestävyyden kanssa. Näistä selvisimme ideoimalla uusia ratkaisuja rakenteeseen ja etsimällä netistä ohjeita koodin rakentamiseen, Roope kertoi.

– Emme tosiaan saaneet tiettyjä osia pysymään heti toisissaan kiinni, mutta tämäkin lopulta ratkesi luovilla metodeilla, Samuli naureskeli.

Hihi-Voon siipiä toivottiin alun perin tehtäväksi pään kaltaiseksi liikkuviksi osiksi, mutta projektin edetessä todettiin tämän olevan liian iso pala haukattavaksi ja toteutettavaksi opiskelijaresurssein, joten ajatuksesta luovuttiin.

Kaiken kaikkiaan opiskelijat oppivat paljon uutta erityisesti robotiikasta ja sen eri toimintatavoista.

– Opin, että suunnitteluun tulee käyttää riittävästi aikaa, jolloin vältytään virheiltä. Jouduimme tekemään monta eri prototyyppiä ennen kuin saimme robotiikan toimimaan halutulla tavalla, joka osaltaan vaati pitkäjänteisyyttä. Suunnittelimme Samulin kanssa monta eri prototyyppiä, joista valitsimme lopulta parhaimman, Roope kuvaili oppimisprosessiaan.

Jos voisit kertoa yhden asian tästä projektista, mikä se olisi?

- Se, että kuinka ainutlaatuista on päästä tekemään tällaisia projekteja isolle toimeksiantajalle ja saada luottamus sekä toimeksiantajalta, että kurssin pitäjältä, Roope kiteytti.

Samuli taas nosti esiin, miten palkitsevaa on nähdä oman työn jälki konkreettisesti käytössä.

– Kun on tehnyt paljon töitä jonkin asian eteen ja näkee, että se on oikeasti hyvä ja toimiva, se tuntuu kivalta. Tämä on ollut parasta näissä Robo labin kursseilla, Samuli totesi iloisesti.

Haaga-Helia avaa mahdollisuuksien ovet

Opiskelijat reflektoivat opintojaan Haaga-Heliassa nyt, kun molemmat Roope ja Samuli ovat saaneet opintonsa päätökseen ja todistus on kourassa.

– Haaga-Helian opintojen kautta on saanut hyvää käytännön kokemusta, erityisesti 3D + Robo labin kautta. Aikaisemmat 3D labin kurssit pohjustivat hyvin 3D-ohjelmien käytön ja 3D-tulostamisen osalta ja auttoivat tässäkin projektissa. Kurssit ovat ohjanneet minua enemmän haluamaani suuntaan ja tiedän mitä haluan tulevaisuudessa tehdä. Robo labin kaikki kurssit ovat olleet tässä erinomaisia ja ovat mahdollistaneet sen oman paikan ja suunnan löytymisen, Samuli kiteyttää opiskelujaan.

Tällä hetkellä Samuli työskentelee freelancerina 3D-suunnittelun, mallintamisen sekä animaatioiden parissa. Tulevaisuudessa hän haluaisi laajentaa toimintaa 3D-mallintamisen ja tulostamisen koulutusten pitämiseen.

Projekti sytytti myös Roopessa kipinän alaa kohtaan ja tulevaisuudessa hänkin toivoo työskentelevänsä robotiikan ja 3D-kehittämisen parissa.

– Tämä Robo Labin projekti oli yksi siisteimmistä projekteissa, jossa olen ollut mukana, Roope ilakoi.

Opiskelijat haluavatkin vinkata 3D + Robo labia kaikille, jotka eivät ole vielä ihan varmoja mitä haluavat ”isona” tehdä – rohkeasti kokeilemalla se oma suunta löytyy! Ja vaikka ei haluasi alalle suuntautua, he suosittelevat kursseille ilmoittautumista jo pelkästään projektien mielenkiinnon ja uusien kokemusten vuoksi. Mikäli mahdollinen yhteistyö Roope ja Samulin kanssa kiinnostaa, ovat he käytettävissä tulevaisuuden projekti-ideoille.

Haaga-Helia haluaa lämpimästi onnitella Roopea, Samulia ja kaikkia vastavalmistuneita haagahelialaisia!

Jos  3D-tekniikan hyödyntäminen robotiikassa kiinnostaa laajemmin, pääset lukemaan projektin tarkemman kuvauksen ja hyvää pohdintaa aiheesta Roopen opinnäytetyöstä täältä.


Kuvat ja teksti: Yanina Rintanen

Ota yhteyttä
Heikki
Hietala
lehtori
+358 294471293
heikki.hietala@haaga-helia.fi