Opinto-ohjaajankoulutuksessa opitaan vertaisryhmissä

Haaga-Helian ammatillisesta opinto-ohjaajankoulutuksesta valmistuneet opiskelijat kertovat, että vertaisryhmä on mitä mainioin tapa kehittyä ohjaustyön asiantuntijaksi.

Ammatilliset opinto-ohjaajat kuvassa
15.08.2023
Alumnitarina

Ohjaustyön merkitys oppilaitoksissa ja organisaatiossa on kasvamassa. Opinto-ohjaajan pätevyyden hankkiminen onkin ollut monelle tärkeä syy hakeutua Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun opokoulutukseen.

Koulutus on jatkokoulutusta, joka pätevöittää monipuolisesti erilaisiin ohjauksen tehtäviin sekä opinto-ohjaajaksi kaikille kouluasteille Suomessa.

– Työssäni jatkuvan oppimisen koulutusten järjestäjänä olen nähnyt jatkuvasti lisääntyvän ohjauksen ja uraohjauksen tarpeen. Ohjaus on pitkään ollut sellainen työni osa-alue, jossa olen halunnut kehittyä ja mahdollisesti suunnata työni painopistettä siihen, kertoo juuri valmistunut opinto-ohjaaja Siri Pekuri.

Opo oppii vertaisryhmässä

Monen opiskelijan mielestä Haaga-Helian opinto-ohjaajankoulutuksen ehdottomana rikkautena on opintojen monimuotoisuus. Opinnoissa vuorottelevat tasapainoisesti lähi- ja verkko-opetus, ja ohjausharjoittelussa osaamista päästään kehittämään käytännössä.

Tässä Haaga-Helian opinto-ohjaajien kouluttajat ovat vahvasti mukana ja vierailevat mm. opiskelijoiden ohjaustilanteissa harjoittelun aikana.

Opintojen alussa viitisen opiskelijaa muodostaa vuoden ajan tiiviisti yhdessä työskentelevän vertaisryhmän. Ryhmässä tehdään opintoihin liittyviä tutkimustehtäviä, joista yhtenä on mm. ura- ja ohjausteorioihin perehtyminen ja esittely. Ryhmissä myös tuotetaan lähipäiville pieniä ohjauksellisia hetkiä kaikille opiskelijoille ja tutkitaan ohjausosaamista omien videoitujen ohjaustilanteiden avulla.

Tällaisen vertaisryhmän muodostivat syksyllä 2022 Haaga-Heliassa opintonsa aloittaneet Siri Pekuri, Pekka Rentola, Mia Parkkinen, Timo Pursimo ja Anne Rouvinen. Ryhmässä vallitsi luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri, joka tuki oppimista.

Vertaisryhmässä jaetaan tietoa käytännön asioista, eli ryhmä toimii samalla matalan kynnyksen ohjauksena.

– Minulla on ollut erittäin hyvä vertaisryhmä aiemmissakin opettajaopinnoissa, mutta näin opiskeluja tukevaa ja tavoitteiden saavuttamiseen kannustavaa ryhmää ei ole koskaan aiemmin ollut. Vertaisryhmän tsemppaus oli aivan mahtavaa. Myös huumoria löytyi hetkiin, jolloin opiskeluissa jokin jumitti, oli aikatauluhaasteita tai opiskeluväsymystä, kertoo Anne Rouvinen.

Vertaisryhmä on ohjausryhmä

Opiskelijat tulevat opokoulutukseen erilaisista työympäristöistä, ja näin ollen vertaisryhmätyöskentely auttaa tuomaan uusia näkökulmia omaan oppimiseen. Suuri osa opiskelijoista työskentelee jo valmiiksi ohjaustyön parissa koulutusmaailmassa.

– Ryhmän jäsenet työskentelivät hyvin erilaisissa työympäristöissä, ja vertaisryhmätyöskentelyn kautta pystyimme jakamaan näitä kokemuksia. Omaa ohjaustyötä pääsi näkemään myös toisten silmin, kertoo Pekuri, joka on työskennellyt täydennyskoulutuksen ja jatkuvan oppimisen parissa jo reilut kaksikymmentä vuotta.

Ammatillisen koulutuksen parissa työskentelevä Timo Pursimo kehuu vertaisryhmää niin ikään erinomaisena alustana omien kokemusten ja näkemysten jakamiseen.

– Ryhmä oli erittäin kannustava. Vertaisryhmässä oli myös mahdollista viestitellä toinen toisillemme opintojen etenemisestä, luokkahuoneopiskelussa vastaava keskustelu ei ole mahdollista, tähdentää Pursimo.

Samaa mieltä on erityistä tukea tarvitsevien nuorten parissa työskentelevä Pekka Rentola. Rentola miettii, että ilman opiskelijoiden omaa ”ohjausryhmää” hän ei olisi välttämättä valmistunut opinnoista vuodessa.

Viisikko tuo yhteisesti esille, että lähitapaamisilla on opokoulutuksen aikana suuri merkitys. Etenkin vertaisryhmä toimii opiskelijoille myös eräänlaisena kannustusta ja tukea tuovana voimaryhmänä. 

Opo-opinnoissa vertaisryhmissä työskentelyn tarkoituksena on myös rohkaista tulevia opinto-ohjaajia hyödyntämään vertaisryhmissä ja pienryhmissä olevaa voimaa. Tämä saattaa ohjauksen arjessa saattaa helposti unohtua.

Linkit

Ammatillisen opinto-ohjaajan koulutus

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kuva: Pekka Rentola, Timo Pursimo, Siri Pekuri, Mia Parkkinen ja Anne Rouvinen valmistuivat Haaga-Heliasta ammatillisiksi opinto-ohjaajiksi toukokuussa 2023.