Viestintä ja markkinointi

Opinnäytetyönä vastuullisen journalismin merkki Julkisen sanan neuvostolle

Mia Selroos-Palmgren toimii asiakkuusjohtajana mainostoimisto Ivalo Creative Agencyssa ja on työskennellyt pitkään mainos- ja media-alalla. Journalismin ylempi ammattikorkeakoulututkinto kiinnosti häntä, koska koulutus oli uusi, eikä se suoraan koskenut omaa alaa. Opinnäytetyönään hän oli mukana kehittämässä Julkisen sanan neuvostolle vastuullisesta journalismista kertovaa merkkiä.

Opinnoissa sai tarkastella työstä tuttuja asioita uudesta näkökulmasta.

master_uratarinat_mia_selroos
19.11.2020
Opiskelijatarina

Olin pitkään haaveillut jatko-opinnoista ja oli luontevaa lähteä etsimään mahdollisuuksia Haaga-Heliasta, missä olen opiskellut aiemmin tradenomiksi. Sähköinen media oli tullut tutuksi työskennellessäni mm. Disneyllä ja MTV:llä. Työskentelen pitkälti samojen asioiden ja haasteiden parissa, mitkä koskettavat myös journalismia. Esimerkiksi sosiaalinen media on muuttanut koko kommunikaatiota. Oli antoisaa syventyä hetkeksi tarkastelemaan asioita muusta näkökulmasta kuin siitä, mistä niitä omassa työssäni katson.

 Journalismin kokema myllerrys ja valeuutisilmiö olivat mietityttäneet itseäni jo pitkään. Huomasin sattumalta, että Julkisen sanan neuvosto oli pohtinut uudenlaista journalismin laatuleimaa osana 50-vuotisjuhlavuottaan. Pääsin mukaan kehittämään heille tätä leimaa, jonka nimeksi valikoitui ehdottamani Vastuullista journalismia -merkki. Merkkiä voisi verrata vaikkapa Avainlippuun tai Joutsenmerkkiin, jotka auttavat kuluttajaa tekemään eettisempiä valintoja. Vastuullisen journalismin merkin avulla autetaan median kuluttajaa erottamaan aito journalismi muusta viestinnästä. Esimerkiksi verkossa voi nykyään olla vaikeaa erottaa, mikä on valetta ja mikä totta.

Työskentelimme Julkisen sanan neuvoston ja muiden kumppaneiden kanssa vuoden. Merkki lanseerattiin keväällä 2018 ja sitä saavat käyttää kaikki Julkisen sanan neuvoston piiriin kuuluvat mediat, jotka ovat sitoutuneet Journalistin ohjeisiin. Lanseerauskampanja onnistui hienosti ja merkki löytyy nyt monen median pääkirjoitussivulta tai verkkosivustolta. Myös Julkisen sanan neuvoston 50-vuotisjuhlavuosi pitää merkkiä esillä. Tavoite on, että mahdollisimman moni media ottaisi merkin pysyvästi käyttöön, ja että sen tunnettuus ja arvo rakentuisivat tulevaisuudessa samaan tapaan kuin muiden alkuperämerkkien. Kansainvälisesti vastaavia merkkejä on käytössä Itävallan medianeuvostolla ja englantilaisella IPSO:lla.

Tutkinnon voi rakentaa omien tavoitteiden mukaiseksi

- Opiskellessa saa aina uusia näkökulmia ja tapaa uusia ihmisiä. Minulla on nyt toimittajakollegoja, joiden kanssa voin halutessani sparrailla asioita. Mainos- ja viestintäalalla toimivalle on hyödyllistä ymmärtää, miten journalismi toimii.

Tradenomitaustaisena minun piti suorittaa enemmän kursseja kuin journalistit. Tässä mallissa on ollut kivaa kuitenkin se, että opintoja pystyy tekemään omaan tahtiin. Omaa työkokemusta voi lukea hyväksi osassa kursseista, ja tutkinnon pystyy rakentamaan omien tavoitteiden mukaisesti. Tein itse opinnäytetyötäni samaan aikaan muiden opintojen kanssa.

Haaga-Helia on monipuolinen, ammattimainen ja työelämälähtöinen. Opiskelu oli joustavaa ja erityisen hyvää oli se, että ohjaajamme olivat kannustavia alan ammattilaisia. Sain hyvää ohjausta ja tsemppausta. Myös omasta osaamisestani oli runsaasti hyötyä opinnäytetyössä. Samalla sain mahdollisuuden työskennellä Suomen parhaiden journalistien kanssa ja kuulla heidän näkemyksiään vastuulliseen journalismiin liittyen. Se oli ehdottomasti opintojen parasta antia.