Opinnäytetyön tekeminen vei Reettaa kohti oman alan löytämistä

Matkailun liikkeenjohdon opiskelu Haaga-Heliassa oli Reetta Liekovuorelle ensimmäinen etappi polulla unelmien alalle digimarkkinoinnin parissa.

Reetta L
13.05.2022
Alumnitarina

Reetta Liekovuori oli valmistunut lukiosta ja työkennellyt Subwayssä kun hän päätti hakea opiskelemaan matkailun liikkeenjohtoa Haaga-Helia ammattikorkeakouluun.

– Minua kiinnostivat kielet, liikkeenjohtaminen, matkailu, eri kulttuurit ja kansainvälinen ura.

Reetasta hakuprosessi oli aika helppo. Hän luki ennakkomateriaalit, ja pääsykoepäivänä osallistui testeihin ja haastatteluun.

Haaga-Helian ovet aukenivatkin Reetalle. Hän kuvailee, että opinnot sisälsivät kokonaisvaltaisesti erilaisia bisnesopintoja kuten markkinointia, henkilöstöjohtamista, kirjanpitoa ja vieraita kieliä.

Opintoja sai myös valita omien kiinnostuksenkohteiden mukaisesti. Jos Reetta valitsisi nyt valinnaiset opinnot uudelleen, hän ottaisi enemmän markkinointiin liittyviä kursseja.  

– Opinnot sujuivat minulta mallikkaasti ja sujuvasti. Koulutus tuntui ehkä jopa helpommalta mitä lukio oli. Toisaalta opiskelukin oli hyvin erilaista kuin lukiossa. Kirjojen lukemisen sijaan ammattikorkeakouluopinnoissa korostuivat ryhmissä suoritettavat projektityöt.

Opintojen keskivaiheessa Reetta lähti vaihto-opiskelijaksi Bournemouthin yliopistoon Isoon-Britanniaan.

– Vaihto-opinnot kannattivat, sillä sain sieltä paljon rohkeutta ja kokemusta tulevaisuutta varten.

Reetta teki opintojen ohella osa-aikatöitä ravintola-alalla ja Viking Linen myyntipalvelussa, jonne hän jäi vielä opintojen jälkeenkin. Vaikka välillä myöhään kestäneet työvuorot tuntuivat raskailta, hän kokee saaneensa töistä sellaista kokemusta, mitä ei saanut koulusta.

– Viking Linella sain hyvää kokemusta eri kielisten asiakkaiden palvelemisesta ja erilaisten digitaalisten järjestelmien kanssa työskentelystä.

Parasta olivat isot projektit

Reetta aloitti opinnot Porvoon kampuksella, mutta jo toisena lukukautena opinnot siirtyivät Haagan kampukselle. Hän muistelee Porvoon ajoilta erityisen lämpimästi projektia, jossa luokan piti yhdessä ideoida ja toteuttaa tapahtuma. Heidän piti myös esimerkiksi hankkia tapahtumaan sponsorit ja suunnitella siellä tarjoiltavat ruuat.

– Tämä jäi hyvin mieleen, koska se oli ensimmäinen isompi projekti ja liittyi suoraan työelämään. Toteutimme myös saman kaavan mukaan matkaprojektin Tallinnaan.

Opinnot Haaga-Heliassa olivat hänestä muutenkin käytännönläheisiä.

Reetta valmistui vuonna 2017, ja hän on sen jälkeen pitänyt yhteyttä joidenkin opiskelukavereiden kanssa. Korona-aikana yhteydenpito on kuitenkin vähän jäänut, ja moni Reetan opiskelukavereista on myös vaihtanut alaa matkailualan kärsittyä pandemiasta.

Opinnäytetyö auttoi jatko-opinnoissa

 Opinnäytetyö oli opiskelujen haastavin osuus. Reetta tutki opinnäytetyössään Viking Linen sisäistä e-viestintää.

– Opinnäytetyöstä oli huomattava etu jatko-opinnoissani, sillä halusin suuntautua enemmän viestintään ja markkinointiin.

Reetta sanoo, että opintojen antamat valmiudet työelämää varten riippuvat paljon siitä, millaiset harjoittelupaikat opiskelija valitsee ja haluaako jäädä niihin paikkoihin jatkossa töihin.

Reetta jäi itse asiakaspalvelutöihin Viking Linelle, mutta ei kokenut työnkuvaa omakseen, joten hän päätti jatkaa opiskeluja maisteritasolle.

Hän pääsi opiskelemaan Ruotsiin Tourism & Sustainability -maisteriohjelmaan. Linné-yliopisto sijaitsee Ruotsin etelärannikolla Kalmarissa. Ruotsissa suoritetut maisteriopinnot kestivät yhden vuoden. Reetta oli syventynyt Haaga-Helian opinnoissaan englanninkieliseen Corporate Social Responsibility -opintokokonaisuuteen, mistä oli hyötyä maisteritason opinnoissa. Hänelle oli myös hyötyä ruotsinkielen taidostaan.

– Ruotsissa opiskelu avasi minulle oven ruotsalaisessa verkkokaupassa työskentelyyn. Työssä ymmärsin, että tarvitsen vielä lisää kouluttautumista, jotta pääsisin tekemään unalmatyötäni digimarkkinoinnin parissa.

Reetta jatkoikin vielä opintoja Tampereen yliopistossa mediatutkimuksen maisteriohjelmassa. Opintojen aikana Reetta pääsi työskentelemään digimarkkinoinnin assistentiksi Arlalle. Hän valmistui yhteiskuntatieteiden maisteriksi kesällä 2021.

Saman vuoden syyskuussa hän vaihtoi töihin Valiolle, jossa työskentelee nykyään asiakaskokemus-tiimissä digimarkkinoinnin parissa.

Valiolla Reetta on huomannut, että dynaamisesta koulutustaustasta on hyötyä. Ammattikorkeakoulusta hän sai valmiuksia käytännönläheiseen työhön; yliopistosta taas kriittiseen ja laaja-alaiseen ajatteluun tarvittavia taitoja. Myös restonomin koulutusta ja kansainvälistä taustaa on arvostettu Valiolla. Tulevana kesänä Reetta tuleekin tekemään kansainvälisen markkinoinnin parissa töitä.

Jos Reetta voisi nyt palata ajassa taaksepäin ja tehdä jotain toisin, hän olisi heti lähtenyt opiskelemaan yliopistoon viestintää.

– Nyt valitsin pidemmän reitin, mutta toisaalta ilman tätä reittiä olisin missanut paljon upeita kokemuksia ja ihmisiä, joihin olen tutustunut matkan varrella.