Opettajankoulutuksesta taitoja muiden kehittämiseen

Työelämässä tarvitaan jatkuvasti enemmän vuorovaikutus- ja kuuntelutaitoja. Se oli yksi syy, miksi Catarina Myllärniemi kouluttautui opettajaksi Haaga-Heliassa

Alumnitarina
26.08.2020
Alumnitarina

Catarina Myllärniemi on viestintäalan ammattilainen ja yrittäjä, jolla on lähes 20 vuoden esimieskokemus työstä viestintäpäällikkönä ja -johtajana. Myllärniemi myös kouluttaa ja mentoroi nuoria ja toimii tennisvalmentajana.

— Mentorointi on tärkeä väylä saada työkokemusta välitettyä heille, joilla sitä ei vielä ole, Myllärniemi kuvaa.

Tätä nykyä Myllärniemellä on myös korkeakouluopettajan pätevyys. Kasvava kiinnostus HR-osaamiseen ja opettamiseen sai Myllärniemen hakemaan 60 opintopisteen koulutukseen Haaga-Helian ammatilliseen opettajakorkeakouluun (AOKK) vuonna 2013. Sisään hän pääsi toisella yrittämällä, valmistuen vuonna 2015.

— AOKK-tutkinnon opettamat tiedot ja taidot ovat työelämässä ajankohtaisempia kuin koskaan, näkee monessa mukana ollut Myllärniemi.

— Kuuntelutaidot ja ihmiskeskeisyys ovat yleistyviä trendejä työelämässä. Autoritäärinen käskyttäminen on aikansa elänyt johtamistapa.

Opiskelua monialaisessa ryhmässä

Myllärniemi suoritti opinnot osittain työprojektien ohella. Opiskelu koostui luentopäivistä ja yksilöllisistä opinnoista, kuten kirjallisuudesta, esseistä ja harjoitustehtävistä sekä käytännön ohjaus- ja koulutustyöstä.

— Vietin paljon aikaa Helsingin yliopiston kirjastossa kasvatustieteen opintoihin liittyen. Kirjallisuudella on edelleen tärkeä rooli yrittäessäni ymmärtää ihmisen kehitystä ja kasvua. Vaikka opinnot vaativat omat ajalliset ja taloudelliset järjestelynsä arkeen, opiskelu monialaisessa ryhmässä oli antoisaa aikaa, Myllärniemi sanoo.

— Kanssaopiskelijoihini kuuluivat muun muassa poliisi ja insinööri. Oma taustani on kauppatieteissä. Mieleen jäivät monet laaja-alaiset keskustelut ja antoisa ajatusten vaihto.

Opinto-ohjelmat räätälöidään laatimalla henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Samanaikainen työ opetustehtävissä on hyödyllistä, muttei välttämätöntä. Myllärniemi teki osan harjoituksista työssään Microsoftilla oppimisen muutokseen liittyen. Lisäksi hän koulutti Haaga-Helia StartUp Schoolissa viestintää.

Opetuksen taso Haaga-Heliassa saa Myllärniemeltä erinomaisen arvosanan.

— Opettajat olivat Suomen huippua, joilla on paljon annettavaa kokeneillekin tekijöille. Ammattilaisia, jotka ovat kiinnostuneita muutoksesta, Myllärniemi kuvailee.

Opetusmetodit Myllärniemen käymällä verkkokoulutukseen erikoistuneella linjalla  heijastelivat tulevaisuuden trendejä: yhdessä tekemistä, tiedon käsittelyä ja kriittistä ajattelua.

Monipuolisia oppeja muutoksesta kiinnostuneille

Mitä ihmisen aivoissa tapahtuu, kun hän oppii? Ja miten luoda hyvät puitteet uuden omaksumiselle? Myllärniemen tärkein oivallus oli ymmärtää, miten oppiminen tehdään mahdolliseksi – niin yksilölle kuin ryhmälle.

— Opettajankoulutus sisältää kasvatustieteen lisäksi psykologian opintoja. Ne antavat tärkeitä työkaluja jokapäiväiseen työhön, Myllärniemi sanoo.

Myllärniemi halusi laajentaa osaamistaan ihmisten johtamiseen. Hän toteaa AOKK:n oppien olleen tavoitteelle täysosuma.

— Uskon, että ihmisillä on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään, Myllärniemi sanoo.

Myllärniemi suosittelee AOKK:ta niille, joita kiinnostaa toisen ihmisen kehitys.

— Jos haluaa auttaa ihmisiä eteenpäin, opettajuus on hyvä valinta.