"Myynnin opiskelu Haaga-Heliassa on ylittänyt odotukseni kaikilla mittareilla."

Eelis Hakkarainen opiskelee Haaga-Heliassa liiketalouden tradenomiksi toista vuotta ja on suuntautunut opinnoissaan myyntiin ja asiakkuuksiin. Hänen alkuperäisissä suunnitelmissansa ei ollut hakea ammattikorkeakouluun, mutta työelämään valmistavat, käytännönläheiset opinnot myynnin parissa ovat ylittäneet kaikki hänen odotuksensa.

Kuvituskuva
26.06.2024
Opiskelijatarina

Eelis Hakkarainen haki armeijan jälkeen jatko-opintopaikkaa kauppakorkeakoulusta, mutta tuloksetta. Hän oli kuitenkin kuullut paljon hyvää AMK-opinnoista tutuiltaan, joten päätti kokeilla hakea Haaga-Heliaan liiketalouden tradenomitutkintoon.

– Sain Haaga-Heliasta paikan valintakokeen kautta ja aloitin opinnot Malmin kampuksella tammikuussa 2023. Alun perin en tiennyt, olisiko AMK-opinnot minua varten, mutta pikkuhiljaa tutustuessani tyyppeihin sain itsevarmuutta ja ymmärrystä, että opetusmetodit ja aiheet ovat mielenkiintoisia ja toimivia juuri minulle, Hakkarainen kertoo.

Tällä hetkellä Hakkarainen on kesätöissä B2C-myynnin parissa Elisalla ja todennäköisesti työt jatkuvat myös syksyllä opintojen ohessa. Työnkuvaan kuuluu myymälämyynti, jossa hän palvelee asiakkaita erilaisten palveluiden ja tuotteiden parissa.

Myynti vei mennessään

Hakkarainen oli alun perin kiinnostunut terveys- ja liikuntatieteistä. Hetken myyntityötä tehtyään hän kuitenkin huomasi, että pärjää alalla ja sitä kautta alkoi kiinnostumaan siitä yhä enemmän. Kauppatieteiden valintakokeen jälkeen hän kuuli kaverilta, että Haaga-Heliassa on myynnin suuntautumisopinnot, jotka kuulostivat myös verkkosivujen ja muun palautteen perusteella hänelle sopivilta.

– Myynnin opiskelu Haaga-Heliassa on ylittänyt odotukseni kaikilla mittareilla. Oletin, että myynnin opiskelu on teoreettista tai ainakin liian teennäistä suhteessa käytäntöön. Olin niin väärässä kuin vain voi olla. Opetus ja kurssimateriaalit ovat todella käytännöllisiä ja ne ovat jo tässä vaiheessa opintoja osoittautuneet todella hyödyllisiksi työkaluiksi niin työelämässä kuin arjessa, hän kertoo.

Hakkaraisen opinnot ovat olleet pääasiassa lähiopintoja, minkä hän kokee parhaaksi vaihtoehdoksi aidon oppimisen kannalta.

– Opiskelu on hyvin ryhmätyöpainotteista, mutta itselleni se on ollut juuri oikea tapa. Se myös valmistaa työelämään, koska harvemmin siellä pärjää ilman tiimityöskentelyä.

Yhtenä esimerkkinä tällaisista kursseista Hakkarainen mainitsee Tiimimyynti-kurssin.

– Kurssilla teimme myyntiryhmänä myyntitapauskohtaisesti casen, jossa tapasimme ostoryhmän kanssa usean kerran. Tämä simuloi hyvin oikean elämän B2B-myyntitilannetta, jossa usean tapaamisen seurauksena pyrimme pääsemään lähemmäs klousaamista. Tämä oli käytännönläheinen ja kompleksinen myyntiin liittyvä simulaatio. Pidin siitä kurssista todella paljon.

Valmiina työelämään ja yrittäjyyteen

Käytännönläheiset opinnot ovat antaneet Hakkaraiselle varmuutta astua työelämään, koska hän on oppinut tuntemaan työelämän toimintatapoja ja kehittänyt sosiaalisia taitojaan.

– Verkostoituminen, sosiaaliset taidot sekä tietyt persoonalliset ominaisuudet auttavat edistymiseen uralla ja Haaga-Heliassa näitä taitoja painotetaan jatkuvasti enemmän. Tämä on ehdottoman tärkeää kehittyvässä liiketoiminnassa. Olen saanut myös työkaluja ihmistaitoihin liittyen ja ymmärtänyt, miten tärkeää myynnissä on tehdä taustatyötä kohdeyrityksestä.

Opinnot ovat valmentaneet monipuolisesti myös yrittäjyyteen, joka on Hakkaraisen haaveena –  sitten kun AMK-tutkinto on suoritettu kunnialla loppuun. Opintojen aikana hän on osallistunut moniin tapahtumiin ja yritysvierailuihin, joissa on päässyt tapaamaan muita alalla toimivia asiantuntijoita.

– Haaga-Heliassa opiskelijat tapaavat oman alan asiantuntijoita, jotka ovat niin ikään löytäneet itselleen intohimon liiketalouden alalta. Tämä voi motivoida myös tulevia opiskelijoita rakentamaan itselleen sellainen työura, joka on juuri heidän näköisensä. Tapaamalla menestyneitä ihmisiä opiskelijat saattavat ymmärtää, että myös heille löytyy varmasti oma paikkansa työelämässä, Hakkarainen sanoo.

Myynnin parissa oppii jatkuvasti uutta

Hakkarainen suosittelee myynnin opintoja kaikille, jotka haluavat tehdä työtä ihmisten kanssa ja haastaa itseään.

– Myynnissä samanlaisia päiviä ei ole ja joka päivä oppii niin alasta kuin itsestään jatkuvasti uusia asioita. Myyntiä opiskelemalla et varmasti jää tyhjän päälle, koska jokaisella alalla tarvitaan myyntiä ja se antaa työkalupakin, joka voi hyödyttää myöhemminkin jollain ihan toisella palvelualalla!

Tutustu koulutukseen

Myynti ja asiakkuudet -suuntautumisen voi valita liiketalouden tradenomitutkinnossa (Helsinki).