’’Mielestäni askeleen ottaminen kohti opettajuutta on seuraava askel itsensä elinikäisessä kehittämisessä ja asiantuntijuudessa.’’

Anatoly Lvov valmistui 2021 keväällä Haaga-Heliasta Ammatilliseksi opettajaksi.

Kuvituskuva
24.06.2021
Alumnitarina

Anatoly Lvov työskenteli pitkään matkailualalla, kunnes päätti vaihtaa alaa ja kehittää itseään hakemalla Haaga-Heliaan ammatilliseen opettajankoulutukseen.

─ Minulle oli tärkeää ammatillisen opettajan koulutusohjelman laajuus, josta saa pedagogista osaamista, tietoa uusista opetus- ja ohjausmenetelmistä sekä valmiuksia toimia monenlaisissa oppimisympäristöissä.

Työskentely opettajaopinnoissa oli yhteisöllistä

Ammatillinen opettajankoulutus on opettajaopiskelijan osaamisperustainen kehittymisohjelma. Ammatillisen opettajan opinnot kytkeytyvät niin opettajan työhön kuin myös muualla yhteiskunnassa ja ammateissa tarvittavaan osaamiseen.

Opinnoista Lvov sai paljon irti. Hän luki monia mielenkiintoisia materiaaleja, tutustui uusiin ihmisiin ja kokemusta sekä oppeja kertyi monipuolisesti. Kokonaisuudessaan hän on ollut opiskeluihin tyytyväinen.

─ Opiskelu oli joskus haastavaa, mutta pidin siitä. Opinnoissa on huomioitu työelämän ja ammatillisen koulutuksen nykyiset sekä tulevat tarpeet, kaikki nämä toteutuivat.

Opiskelun aikana tehtävien suorittamisessa ja arvioinnissa oli tukena opettajaopiskelijoista koostuva vertaisryhmä. Suurin osa ryhmätöistä tehtiin Lvovin opiskeluaikana virtuaalisesti.

─ Mielestäni tämän koulutuksen menestystekijä on monimuotoisuus. Opiskeluprosessin aikana sinun on hallittava eri näkökulmat: olla opiskelija, olla opettaja, arvioida vertaisarviointiryhmän kollegoita sekä työskennellä opiskelijoiden kanssa oppitunneilla.

Töitä jo opiskeluaikana

Opettajaverkoston kautta Lvov löysi Mercuria Kauppaoppilaitoksessa avoimen työpaikan. Hän oli juuri suorittanut suurimman osan kursseistaan ja sai paikan harjoittelijana. Nyt valmistumisen jälkeen hän työskentelee aikuisten ohjaavana opettajana Mercuria Kauppaoppilaitoksessa ja haluaa kehittää vielä lisää opettajan ja ohjaajan taitojaan. Nyt hän aikoo myös keskittyä PhD-tutkimuksen toteuttamiseen saadakseen tohtorin tutkinnon.

Lvov haluaa kannustaa kaikkia opinnoista kiinnostuneita rohkeasti hakemaan opiskelupaikkaa.

─ Tulin kymmenen vuotta sitten Pietarista opiskelemaan restonomiksi. Nyt olen ohjaava opettaja ja otan rohkeita askeleita eteenpäin elämässäni. Näin en voinut uskoa aluksi, mutta se toteutui. Haaga-Heliassa on hyvät opiskelumahdollisuudet opiskelijoille.