Mentoroinnin opas – Mentori aloittavan yrittäjän kriittisenä ystävänä

Tämä opas perustuu MEGE – Multicultural Encounters, Growth, Entrepreneurship -hankkeeseen, jossa tavoitteena on poistaa kansainvälisiltä osaajilta esteitä perustaa tai hankkia yritys Helsingin alueella.

Kuvituskuva
16.11.2020
Julkaisu

Hankkeessa kehitettiin Mege Mentor Day, jossa kokeneet yrittäjät ja liiketoiminnan osaajat mentoroivat kansainvälisiä osaajia heidän yrittäjyysaikomuksissaan.

Tässä oppaassa hyödynnetään mentorointikoulutukseen koottua, laajaan kirjallisuuskatsaukseen ja muuhun lähdeaineistoon perustuvaa materiaalia. Lisäksi aineistoa kertyi Mege Mentor Dayn mentorointitilanteiden havainnoinneista, joissa saatiin arvokasta tietoa mentoriprosesseista.

Julkaisun tiedot

Kirjoittaja
Heli Potinkara

ISBN 978-952-7225-15-8

Haaga-Helian julkaisut