Liiketalouden Master-opinnoissa pureudutaan kattavasti myyntityöhön

Oona Lusikalla oli selkeät suunnitelmat lukiosta valmistumisen jälkeen: ensin hän hankkisi tradenomin paperit ja kun työkokemusta olisi kertynyt riittävästi, hän hakeutuisi Liiketalouden Master-opintoihin. Näin myös kävi. Tänä päivänä hän työskentelee Advertising Managerina Suomen Hammaslääkäriliitossa.

master_uratarinat_oona-lusikka
24.11.2020
Opiskelijatarina

- Master-tutkinnon suorittaminen on ollut yksi tavoitteistani jo pitkään. Koen, että omaa osaamista on nykyään päivitettävä tasaisin väliajoin, sillä työelämä kehittyy ja muuttuu niin nopeasti. Mediamyynnissä yksikään päivä ei ole samanlainen, mikä on jo itsessään todella opettavaista, mutta silti pitää pyrkiä pysymään ajan hermolla. Olen työskennellyt B2B-mediamyynnin parissa 7 vuotta, joten koulutus tähän väliin oli paikallaan, Lusikka toteaa.

Opinnoissaan Lusikka suuntautuu myynnin ja asiakaskokemuksen johtamiseen.

- Päätin oikeastaan jo hakuvaiheessa, että jos pääsen sisään, niin hakeudun tähän suuntautumisvaihtoehtoon, sillä se tuki parhaiten omaa ammatillista kehitystäni, Lusikka kertoo.

Opinnoista eväitä oman osaamisen päivittämiseen ja uutta potkua uralle

- Master-opinnot ovat olleet erittäin antoisat näin myyntityötä tekevälle ja olen oppinut paljon uutta. Asiakassuhteiden ja myynnin suuntautumisopinnoissa pureudutaan todella spesifisti myyntityöhön ja kaikkeen siihen liittyvään, Lusikka iloitsee.

Vaikka Master-opintojen ja kokoaikaisen työn yhdistäminen ovat Lusikan mukaan vaatineet tarkkaa aikatauluttamista ja hetkittäin myös luonteen lujuuttakin, on näiden kahden yhdistäminen sujunut mutkattomasti.

- Kun motivaatio on korkealla, niin silloin opinnoistakin saa enemmän irti, hän vinkkaa.

Lusikka suosittelee Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutusohjelmaa kaikille B2B-myynnin ja myyntityön parissa työskenteleville.

- Koulutus on laajentanut omaa näkemystäni ja antanut uudenlaisia työkaluja omaan työhön. Opintojaksot ovat kaiken kaikkiaan todella tasokkaita ja samalla hyvin konkreettisia. Ne antavat hyvät eväät oman osaamisen päivittämiseen sekä kattavan pohjan esimies- tai johtamistason työtehtäviin, mikäli tällaiset kuuluvat tulevaisuuden suunnitelmiin, Lusikka summaa.

Koulutuksesta ajankohtaisia oppeja nykypäivän työelämään

Osa opinnoista on ollut englanniksi, mikä on ollut työssäänkin paljon englantia käyttävälle Lusikalle positiivinen asia.

- On hyvä, että kursseja pystyy käymään eri kielillä, sillä jos haluaa suorittaa opinnot nopealla aikataululla ja tiettynä ajankohtana ei löydykään suomenkielistä toteutusta haluamalleen kurssille, niin saman voi suorittaa myös englanniksi, hän toteaa.

Opintojen aikana Lusikka on hyödyntänyt myös tilaisuutta suorittaa vapaavalintaisia opintoja.

- Vapaavalintaisissa opinnoissa on se hyvä puoli, että niitä saa valita mistä vain suuntautumisesta. Vaikka olen kiinnostunut myynnistä ja asiakassuhteista, otin vapaavalintaisia johtamisen opintoja, sillä niistä on hyötyä tulevaisuutta ajatellen, hän kertoo.

Opinnot ovat Lusikan mukaan sisältäneet erittäin ajankohtaisia aiheita ja tätä kautta antaneet myös oikeasti työelämässä tarvittavia moderneja työkaluja. Yksi mieleenpainuvimmista opintokokonaisuuksista on hänen mukaansa ollut suuntautumisopintoihin kuuluva Online Store as Sales Channel -kurssi, jossa suunniteltiin ja brändättiin oma verkkokauppa.

- Verkossa tapahtuva myynti on tätä päivää, joten kurssi oli siinä mielessä todella ajankohtainen. Kurssityönä laadittiin kokonaisvaltainen liiketoimintasuunnitelma sekä markkinointi- ja viestintäsuunnitelma omalle verkkokaupalle ja suunniteltiin myös verkkokaupan visuaalinen ulkoasu. Vaikka opetus tapahtui poikkeuksellisen kevään takia etänä verkossa, oli kurssi erittäin antoisa, hän kertoo.

Opinnäytetyöstä avaimia mediamyynnin kehittämiseen

Suomen Hammaslääkäriliitolle tekemässään opinnäytetyössä Lusikka käsittelee B2B-mediamyynnin kehittämistä. Yhtenä keinona myynnin kehittämiseen hän näkee printti- ja digimedioiden kohderyhmien sekä lukija- ja kävijäkuntien tarkemman tutkimisen.

- B2B-mediamyynnin asiakaskunta arvostaa tutkimukseen perustuvaa dataa esimerkiksi minkälaisia tuloja lukijakunta ansaitsee, ovatko he mahdollisesti ostopäättäjiä ja minkälaista mainontaa he haluavat nähdä. Mitä paremmin lukijakuntaa tunnetaan ja mitä enemmän dataa mediamyynnillä on käytössä, sitä tuloksellisempaa myyntikin lopulta on, Lusikka toteaa.

Tällä hetkellä opinnäytetyö on vielä tutkimusvaiheessa, mutta Lusikka uskoo pääsevänsä myöhemmin syksyllä viemään siitä saamiaan havaintoja ja tuloksia käytäntöön omaan työhönsä.

Ammattilehtien ja mediamyynnin tulevaisuuden hän näkee positiivisessa valossa.

- Ammattilehtien osalta ei ole tapahtunut samanlaista murrosta, kuten esimerkiksi aikakausilehtipuolella, jossa on ollut välillä hyvinkin tuulista. On totta, että sähköiset mediat ovat kasvussa ja niihin on paljon mielenkiintoa, mutta samalla eräs tutkimuksemme osoittaa, että oma lukijakuntamme arvostaa fyysistä printtilehteä. Tästä syystä näen ammattilehtien tulevaisuuden ainakin tällä hetkellä positiivisena sekä sitä kautta myös mediamyynnin, Lusikka toteaa.