Kuulumisia kurssilta: partneriyhteistyö Intrumin kanssa innosti kaikkia osapuolia

Opiskelijat kehittivät organisaation ja toiminnan kehittämisen opintojaksolla Intrumin työnantajamielikuvaa. Sekä opiskelijoiden että toimeksiantajan palaute oli hyvin myönteistä.

Kuvituskuva
03.01.2024
Yritysyhteistyö

Saimme Haaga-Helian HR ja johtaminen -osaamisalueelle Intrum Oy:n toiveen tehdä yhteistyötä opiskelijoiden kanssa partnerimanagerin kautta. Kun neuvottelimme heidän toiveistaan, totesimme yhdessä, että organisaation ja toiminnan kehittämisen opintojakson kehittämistehtävä sopii molempien osapuolten tarpeisiin hyvin.

– On paljon mielekkäämpää tehdä yhteistyötä oikean yrityksen kanssa, jolla on intressiä kehittämistehtävälle, ja joka antaa aikaa opiskelijoiden tiedon keruulle ja vierailuille, sanoo opintojakson opettaja Piia Heikkilä.

Sovimme Intrumin kanssa heti alussa, että opintojakson kehittämistehtävät pohjustavat tietä kahdelle opinnäytetyölle, jotka käynnistetään opintojakson jälkeen.

Ryhmätyöt ja saatu palaute innostivat

Yhteyshenkilönämme oli Intrumin HR-tiimistä rekrytointiasiantuntija Elina Tervonen, ja kehittämistehtävien aiheina sisäinen ja ulkoinen työnantajakuva. Näiden teemojen ympärille muodostettiin neljä viiden hengen opiskelijaryhmää, joiden työtä opettaja ohjasi opintojakson aikana.

Opiskelijoiden into oli käsin kosketeltavaa.

– Tämä oli paras ryhmätyö opintojeni aikana. Kello unohtui välillä, kun aihe kiinnosti niin paljon koko ryhmäämme, ja halusimme tehdä hyvää työtä Intrumille, opiskelija Emmi Tuukkanen totesi.

Intrumin edustajat henkilöstöjohtaja Riikka Hägg ja rekrytointiasiantuntija Elina Tervonen saapuivat kuulemaan kehittämistehtävien esityksiä periodin lopuksi, ja tämän lisäksi pidimme kaikille neljälle ryhmälle yhteisen palautetilaisuuden Teamsissa, jossa Elina Tervonen toi Intrumin HR-tiimin lisäkysymykset ja yksityiskohtaisemmat palautteet opiskelijoille.

– Yrityksen huolella antama palaute ryhmille edisti oppimista ja oli erittäin innostavaa kaikille, opiskelija Henna Saarijärvi sanoo.

– Olimme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhömme Haaga-Helian kanssa opintojakson aikana. Kehitystehtävien laatu sekä opiskelijoiden paneutuminen aiheisiin oli hienoa, Elina Tervonen Intrumilta kehuu.

Opiskelijoilta saimme palautetta, että toimeksianto-ryhmätyö opetti paljon ja lisäsi mielenkiintoa itse kurssia ja ryhmätyötä kohtaan. HR ja johtaminen -tiimissä totesimme, että olisi tärkeää saada myös seuraaviin opintojaksototeutuksiin joltain Haaga-Helian partneriyritykseltä tilaus ja tuki.

Organisaation ja toiminnan kehittämisen opintojakso

HR ja johtaminen -osaamisalueen suuntautumisen opintojaksoihin kuuluva Organisaation ja toiminnan kehittämisen opintojakso painottuu kehittämiseen. Arvioitavana ryhmätyönä on kehittämistehtävä, jossa opiskelijat valitsevat kohdeyrityksen ja sille kehittämisteeman.

Kehittämistehtävän tavoitteena on

  1. Oppia tunnistamaan organisaation ja sen toiminnan muutos- ja kehitystarpeita
  2. Valita kuhunkin tilanteeseen sopivat kehittämismenetelmät
  3. Laatia muutosprojektiehdotus
  4. Aikatauluttaa muutosprojekti
  5. Laatia muutosprojektille budjetti
  6. Laatia muutosprojektille riskienhallintasuunnitelma ja viestintäsuunnitelma.
Ota yhteyttä
Piia
Heikkilä
lehtori
+358 294471597
piia.heikkila@haaga-helia.fi
Riku
Korosuo
Asiakkuuspäällikkö
+358 294471352
riku.korosuo@haaga-helia.fi