Kiviä ja keitaita II

Ammattikorkeakoulutyö muutoksessa

Kiviä ja keitaita -julkaisun kansi
01.10.2019
Julkaisu

Liki tuhat ammattikorkeakoulussa työskentelevää opettajaa ja asiantuntijaa on vastannut yhteen suureen kysymykseen: Mitä sinulle kuuluu? Kysymystä ei esitetty juuri näillä sanoilla, mutta se on ollut tässä julkaisussa esiteltävän tutkimuksen pohjavire. Millaista on ammattikorkeakoulussa työskentelevän arki, kun toimintaympäristön pysyvä tila on jatkuva muutos?

Kokemukset ovat varsin värikkäitä. Koetaan työn riemua ja uupumusta, reiluutta ja epäreiluutta, kohtaamista ja ohi kulkemista. Näistä ja monista muista jännitteistä rakentuu monipuolinen, inhimillinen kuva ammattikorkeakoulusta. Osin samoja asioita on tutkittu ensimmäisessä Kiviä ja keitaita -tutkimuksessa (2013), johon tämän tutkimuksen tuloksia verrataan.

Miten asiat ovat vuosien varrella muuttuneet? Molemmissa tutkimuksissa kuuluu niiden toimijoiden ääni, jotka elävät todeksi ammattikorkeakoulutyötä ja siihen eri puolilta kohdistuvia muutoksia. He kertovat, mihin suuntaan he haluaisivat kehittyä, millä tavalla heidän työnsä rakentuu ja mihin he ovat tyytyväisiä, mihin eivät. Näiden näkemysten perusteella voidaan hahmotella, millainen on hyvinvoiva korkeakoulu.

Julkaisun tiedot

Nimi
Kiviä ja keitaita II

Kirjoittajat
Kimmo Mäki, Liisa Vanhanen-Nuutinen, Sampo Mielityinen, Sami-Pekka Hakamäki

ISSN: 2342-2920 (painettu)
ISBN: 978-952-7225-42-4 (painettu)
ISBN 978-952-7225-41-7 (verkkojulkaisu)
ISSN 2342-2939 (verkkojulkaisu)


Haaga-Helian julkaisut 3/2019