Journalismin koulutuksesta käytännönläheisiä oppeja, työelämäkontakteja ja unelmien toteutumista

Veera Pennanen kiinnostui Haaga-Heliassa jo opintojen alkuvaiheessa ulkomaanjournalismista ja päätti lähteä kehittämään taitojaan siihen suuntaan.

Pennanen
11.01.2021
Alumnitarina

Oman intuition seuraaminen kannatti ja tänä päivänä hän on työskennellyt erilaisissa journalistisissa tehtävissä useassa eri uutismediassa. Tällä hetkellä hän työskentelee Yle Uutisten ulkomaantoimituksessa.

Lukiosta valmistumisen jälkeen Pennanen pohti pitkään, mitä haluaisi opiskella.

- Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, mutta lukion jälkeen en oikein osannut lokeroida sitä yhdeksi tietyksi alaksi. Suoritin avoimessa yliopistossa perusopinnot sosiologiasta ja viestinnästä, mutta ne evät kuitenkaan tuntuneet siltä omimmalta jutulta. Lukiossa olin avustanut eräässä nuorten kirjallisuuslehdessä ja ollut mukana muissakin mediaprojekteissa, joten jossakin vaiheessa aloin miettimään journalismia opiskeluvaihtoehtona, Pennanen kertoo.

Pennasen tie vei Haaga-Heliaan, jossa hän aloitti journalismin opinnot vuonna 2014.

Opinnot ponnahduslauta työelämään

- Koulutus tarjosi työelämäkontakteja ja kosketusta työelämään. Tämä oli todella hienoa, sillä kontaktit ovat varsinkin media-alalla hyvin tärkeitä. Opintojen edetessä yllätyin positiivisesti myös siitä, miten mutkattomasti opinnot ja työssä käymisen pystyi yhdistämään, Pennanen kertoo.

Opinnot auttoivat myös löytämään oman erikoistumissuunnan.

- Olen aina ollut kiinnostunut siitä, mitä tapahtuu Suomen ulkopuolella ja matkustanut paljon. Opintojen alkuvaiheessa kiinnostuinkin erityisesti ulkomaanjournalismista. Tämä tunne vahvistui entisestään opintojen aikana. Pyrin myös valitsemaan sellaisia kursseja, jotka tarjosivat osaamista ja eväitä ulkomaantoimittajan työhön, hän muistelee.

Pennanen sai myös hyväksiluettua avoimessa yliopistossa suorittamiaan opintoja osaksi journalismin tutkintoa. Hänen mukaansa Haaga-Helian opinnot olivat selkeästi yliopiston luentopohjaisia kursseja käytännönläheisempiä.

- Muistelen erityisesti kirjoittamisen kursseja lämmöllä, niistä sai hyviä oppeja ja oivalluksia. Kävimme omia tekstejä todella paljon läpi ja editoimme niitä saadun palautteen pohjalta, minkä kautta oppi ihan valtavasti. Työmaailmassa tällaiselle on harvoin aikaa, varsinkin jos tekee uutistyötä, Pennanen toteaa.

Harjoittelu tarjosi konkreettisia työelämätaitoja

Ensimmäisen oman alansa työpaikan Pennanen sai jo ensimmäisenä opiskeluvuotenaan. Siitä asti hän on työskennellyt erilaisissa journalistisissa tehtävissä useassa eri uutismediassa, mm. Sanoma Medialla, MTV Uutisissa ja Ilta-Sanomilla. Tällä hetkellä hän työskentelee Yle Uutisten ulkomaantoimituksessa.

Ensimmäisessä työssään Sanoma Medialla Pennanen toimi tuottajaharjoittelijan nimikkeellä kehittäen journalistista sovellusta, joka kokosi yhteen Sanoman ja sen kumppanuusyritysten sisältöjä. Myöhemmin hän hyväksiluki työkokemuksen opintoihin kuuluvaksi harjoitteluksi.

Pennasen mukaan kokemus oli työelämämielessä todella mielenkiintoinen tilaisuus. Harjoittelun kautta hän pääsi kehittämään muun muassa omaa kielitaitoaan sekä ongelmanratkaisukykyään, joista on ollut paljon hyötyä myöhemmin työelämässä.

- Harjoittelun kautta pääsin kehittämään tiimityöskentelytaitojani ja tekemään yhteistyötä sellaisten alojen ihmisten kanssa, joiden työhön minulla ei tavallaan ollut mitään kosketuspintaa, esim. koodaajiin. Myöhemmin olen oivaltanut, kuinka oleellinen tämä taito on, sillä journalismissa kaikki perustuu yhteistyölle, Pennanen toteaa.

Opinnot auttavat löytämään suunnan omalle uralle

Pennasen mukaan Haaga-Helian journalismin koulutus valmistaa hyvin työelämään ja tarjoaa monipuolisia taitoja monimedialliseen ilmaisuun.

- Opinnot antoivat hyvän pohjan, koska ne olivat niin käytännönläheisiä. Käytännönläheisyys auttaa siinä, että oppii soveltamaan eri asioita ja juuri sellaista taitoa työelämässä tarvitaan, hän kertoo.

Journalismin opintoja hän suosittelee uteliaille ihmisille, jotka haluavat oppia monialaisesti uutta ja sitä kautta etsiä omaa kiinnostuksen kohdetta.

- Opintojen alussa kannattaa tunnustella ja haistella rohkeasti, mikä saattaisi kiinnostaa kaikista eniten sieltä journalismin kirjosta. Jos tietää, että on kiinnostunut jostakin tietystä asiasta, niin voi suuntautua sitä kohti ja valita kursseja, jotka tukevat sillä alueella kehittymistä, Pennanen summaa.

Hän uskoo, että toimittajien työ ja rooli tiedonvälittäjinä tulee jatkossa olemaan yhä tärkeämmässä asemassa.

- Koen, että luotettavan tiedon tarve ja kysyntä tulevat tulevaisuudessa vain kasvamaan. Samalla kyky maailman ymmärtämiseen, kontekstointiin ja ilmiöiden selittämiseen korostuvat yhä enemmän, Pennanen pohtii.

Medianomi (AMK), journalismin koulutus, Helsinki
Tutkintokoulutus | 240 op | Yhteishaku
Uudistuvan journalismin koulutus, medianomi YAMK
Tutkintokoulutus | 60 op | Yhteishaku