Haaga-Heliasta strategista näkökulmaa työhön

“Vain jos voi analysoida omaa toimintaansa tarkasti, sitä voi myös tietoisesti kehittää.”

Jasmin Rauha
29.06.2022
Opiskelijatarina

Jasmin Rauha haki opiskelemaan Haaga-Heliaan englanninkieliseen liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutusohjelmaan, koska tunsi kaipaavansa strategista näkökulmaa, jotta voisi edetä urallaan markkinoinnin parissa.

Hän suoritti MBA-tutkinnon työn ohella kahdessa vuodessa ja valmistui kesäkuussa 2022.

Haaga-Helia ei ollut ensimmäinen vaihtoehto, jota Jasmin harkitsi. Ammattikorkeakoulu nousi vertailussa kuitenkin nopeasti ykköseksi erinomaisen kurssitarjonnan vuoksi.

– Tiedon etsiminen ja opinto-oppaiden vertailu eri maiden ja oppilaitosten välillä ei ollut helppoa. Vaikka tutkintonimike olisikin ollut hyvin samankaltainen, selvisi todellinen koulutussisältö vasta opinto-oppaasta, kertoo Jasmin Rauha.

Jasmin oli työskennellyt markkinoinnin parissa jo neljän vuoden ajan, kun hän huomasi olevansa ammatillisessa tienristeyksessä. Edetäkseen urallaan hän tunsi tarvitsevansa enemmän strategista näkökulmaa käytännön osaamisensa tueksi.

–Vain jos voi analysoida omaa toimintaansa tarkasti, sitä voi myös tietoisesti kehittää.

Aivan aluksi Jasmin kokeili työn ohella opiskelua käymällä muutamia kursseja avoimen AMK:n kautta selvittääkseen, millaista opiskelu kokopäivätyön ohella olisi. Opiskelu avoimessa myös auttoi löytämään uudelleen opiskelutaidot.

Jasminia kiehtoi ajatus, että tutkintoon vaadittiin työskentelyä alalla vähintään kahden vuoden ajan.  

– Pääsyvaatimukset varmistivat sen että muut opiskelijat ovat motivoituneita. Olikin todella inspiroivaa vaihtaa ajatuksia toisten kanssa työelämän ilmiöistä.

Opiskelu pandemian aikana

Onnistuneiden avoimen kurssikokeilujen jälkeen Jasmin päätti hakea Haaga-Heliaan. Opiskelu englannin kielellä oli hänelle itsestäänselvyys, sillä kansainvälinen ympäristö on kiinnostanut häntä aina.  

– Pääsykoetta tehdessäni ei kukaan vielä tiennyt tulevasta pandemiasta. Olin jo tottunut avoimen AMK:n kursseja suorittaessani vierailemaan Pasilan kampuksella, mutta pandemian puhjettua suoritin suurimmaksi osaksi kurssit etäopiskeluna.

–Etäkurssit onnistuivat pääosin erinomaisesti. En koe, että opetuksen laatu olisi kärsinyt pandemian vuoksi, Jasmin kiittelee.

Jasmin tiesi alun alkaenkin erikoistuvansa markkinointiin, mutta kertoo, että johtajuus- ja strategiakurssit olivat tutkinnon parasta antia. Ne muodostivat selkärangan ammatilliselle pätevyydelle yritysmaailmassa.

– Kurssit auttoivat ymmärtämään työelämää laajemmin ja valmistivat toimimaan muutosjohtajana. Sain myös erinomaiset valmiudet toimia tulevaisuudessa esimerkiksi tiiminvetäjänä.

Monialaisuus ja laajojen kokonaisuuksien ymmärtämisen edut työelämässä

Jasmin on aiemmin opiskellut medianomin tutkinnon Lahden muotoiluinstituutissa erikoistuen valokuvaukseen. Hän ajattelee, että monialaisesta taustasta on hyötyä markkinointipäällikkönä.

– Markkinointi on vaikuttamista, eikä visuaalisen vaikuttamisen merkitystä voi väheksyä. Saan usein kiitosta tuotantoyhtiöiltä ja kuvaajilta selkeistä briiffeistäni. Kun on harjaantunut viemään luovuuttaan käytäntöön, ymmärtää formaattien mahdollisuudet ja rajat. Näin jää luovuudelle myös enemmän tilaa. Luovuus kukkii silloin, kun on raameja, joiden ympärillä ratkoa ongelmia.

Nykyään Jasmin toimii Sympan markkinointipäällikkönä ja uskoo että opiskelu Haaga-Heliassa on mahdollistanut etenemisen entistä vastuullisempiin ja entistä vahvempaa strategista ajattelua vaativien projektien pariin.

–Arvostettu tutkinto herättää myös luottamusta työnantajassa, Jasmin muistuttaa.

Teksti: Krista Paija

Tutustu koulutukseen

Degree Programme in Leading Business Transformation, Master of Business Administration
Tutkintokoulutus | 90 op | Yhteishaku