Haaga-Helian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (2021–2023)

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman on laatinut työryhmä, johon on kuulunut opiskelija-, työnantaja- ja henkilöstöedustus, kuten työsuojeluvaltuutetut. Laajalla edustuksella on varmistettu moninäkökulmainen lähestymistapa.

Kuvituskuva
03.03.2022
Julkaisu

Haaga-Helian korkeakouluyhteisössä suunnitelman toteutumista seurataan yhteistyöfoorumeilla:

  • Henkilöstön osalta suunnitelmasta vastaa Henkilöstö ja kulttuuri -vastuualue / Henkilöstöjohtaja. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet ovat 2021 syksystä alkaen työsuojelutoimikunnan kokouksissa toistuvana teemana neljä kertaa vuodessa.
  • Opiskelijoiden osalta suunnitelmasta vastaa Vastuullisuus ja turvallisuus -vastuualue / Hallintojohtaja​. Opiskelijahyvinvointiryhmä kokoontuu kolme kertaa vuodessa ja seuraa tavoitteiden ja toimenpiteiden edistymistä. ​
  • Koko korkeakouluyhteisö​n osalta hallintojohtaja kutsuu määräajoin koolle laajan yhteistyötapaamisen, jossa edustajina ovat ​opetuksesta ja tutkimustoiminnasta vastaavat vararehtorit, opiskelijakunta Helgan edustaja, henkilökunnan edustajat / työsuojeluvaltuutetut sekä edustaja opiskelijahyvinvointiryhmästä. Tarvittaessa työryhmään kutsutaan myös muita asiantuntijoita.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön jatkuvuus varmistetaan suunnitelmien säännöllisellä päivittämisellä. Päivittäminen tarkoittaa edellisen kauden toimenpiteiden toteutumisen arviointia, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen laaja-alaista selvittämistä sekä sen perusteella asetettavia uusia tavoitteita toimenpiteineen. Suunnitelma on voimassa vuoden 2023 loppuun. Uutta suunnitelmaa ryhdytään laatimaan hyvissä ajoin ennen edellisen kauden päättymistä.

Suunnitelma rakentuu siten, että siinä kulkevat rinnakkain tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien edellyttämät asiat niin toiminnallisesta kuin henkilöstöpoliittisesta näkökulmastakin. Haaga-Helian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu yhdessä laadittuihin strategiaan ja arvoihin, jotka luovat perustan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyölle organisaatiossamme. 

Tutustu suunnitelmaan