Haaga-Helia ja partneriyritykset kehittävät palveluja ja markkinointia

Haaga-Helia tekee jatkuvasti yhteistyötä partneriyritystensä kanssa liiketalouden eri alueilla. Yhteistyössä korostuu out-of-the-box -tyyppisten ratkaisujen löytäminen – unohtamatta ratkaisujen toteuttamiskelpoisuutta sekä innokasta tekemisen meininkiä!

Kuvituskuva
30.06.2021
Yritysyhteistyö

Haaga-Helian partneriyritystoiminta tuo yhteen yritysten tarpeet, opiskelijoiden tuoreet kehitysideat sekä vahvan projektiohjauksen. Projektit voivat olla ketteriä ja nopeita kehitysprojekteja, joissa on selkeät ja rajatut tavoitteet.

palvelukehitystä kuljetusyritykselle

Niemi Palvelut on Suomen johtava muutto- ja logistiikka-alan palveluyritys. Koti-, yritys- ja ulkomaanmuuttojen ohella Niemi Palvelut on erikoistunut tapahtuma- ja logistiikkapalveluihin ja huolehtii vuosittain noin 29 000 muuttoa ja noin 53 000 muuta palveluprojektia.

Projektitehtävän tavoite oli Digitaalisten palveluratkaisujen kehittäminen case-yritykselle. Suunnittelun kohteena olivat kuluttajapalvelut ja niissä kotimuutot. Tavoitteena oli muuttoihin liittyvien palveluprosessien kehittäminen sekä uusien lisäpalveluiden määrittäminen ydinpalvelujen ympärille. Projektia varten muodostettiin kolme suunnitteluryhmää, jotka tekivät kilpailevat ehdotukset Niemen palvelujen kehittämiseksi.

Projekti lähti liikkeelle tarkasta Niemi Palvelut Oy:n ja kilpailijoiden palvelutuotteiden sekä digitaalisten palveluratkaisujen palvelupolkujen analyysistä. Näin saatiin toimialaa haltuun ja hyvä perusta kehitystyölle. Työ jatkui uusien palvelukonseptien määrittämisenä, evaluointina, protojen rakentamisena, ostopolkujen ideoimisena ja ansaintamalleihin liittyvinä suunnitelmina. Seitsemän viikon päästä toimeksiannosta ryhmät pitchasivat tuotokset yritykselle. Tuotetut projektit loivat uusia palveluja ja uudentyyppisiä palvelupolkuja potentiaalisille asiakkaille. Ratkaisuissa korostuivat sekä luova että analyyttinen ote.

Niemen liiketoimintapäällikkö Juha Tuominen kommentoi tuotoksia seuraavasti: ”Yhteistyö oli positiivinen kokemus. Alkubriiffin jälkeen työt edistyivät itsenäisesti ja olin positiivisesti yllättynyt lopputuotoksista. Mukana oli sellaisia konkreettisia digitaalisia kehitysideoita, joiden käyttöönottoa pohdimme tosissamme”.