Diego oppi Haaga-Heliassa kansainvälisyyttä, rakkautta liiketoimintaa kohtaan ja yhteistyökykyä

Meksikolainen Diego Hernández Campos opiskeli kansainvälistä bisnestä Haaga-Heliassa Mondragonin kampuksella Meksikossa.

Diego
03.05.2022
Alumnitarina

Meksikolainen Diego Hernández Campos oli käynyt fysiikka- ja tekniikkapainotteisen lukion kotimaassaan. Hän pystyi keskustelemaan englanniksi edistyneellä tasolla, ja päätti siksi osallistua Mondragón Méxicon yliopiston ja Haaga-Helian yhteiseen englanninkieliseen koulutukseen opiskelemaan kansainvälistä bisnestä.

– Se oli hyvin haastavaa, koska opiskelin tutkintoni yhteistyössä Querétaron Mondragón yliopiston kanssa, ja se on yksi ensimmäisistä suomalaisista koulutusohjelmista, jotka voidaan suorittaa kokonaan toisessa maassa.

Ohjelmaan ei ollut varsinaista pääsykoetta, vaan yliopistolla Meksikossa järjestettiin tilaisuus, jossa hakijoiden piti osoittaa kielitaitonsa, osaamisensa bisneksessä ryhmätyössä yritystapauksen avulla ja kyvyt selviytyä koulutusohjelmasta.

Diego koki aluksi opiskelun vaativaksi.

– En ollut tottunut puhumaan englantia koko päivän, joten olin aluksi superväsynyt viikonloppuisin. Ajan kuluessa vieraalla kielellä puhuminen muuttui koko ajan helpommaksi. Vuoden jälkeen huomasin kehittyneeni paljon englannissa.

Täydellisen tuotteen luominen

Diego muistaa Haaga-Heliasta hyvin kaksi kurssia, jotka muuttivat hänen tapansa nähdä bisneksen: Brand Management ja Innovative Service Design. Kursseilla hänen piti ryhmätyössä muokata tuotetta tai palvelua asiakkaan palautteen pohjalta.

– Opimme luomaan täydellisen palvelun ja muokkaamaan mielikuvaa brändistä.

Diego sai Haaga-Heliasta neljä läheistä ystävää, joiden kanssa hän on yhä paljon tekemisissä.

Hän suoritti työharjoittelun ulkomaankaupan konsulttiyrityksessä, ja työtehtävät olivat vaativia.

– Kyseisen työn ottaminen samaan aikaan opintojen kanssa auttoi minua olemaan kurinalaisempi ja unelmoimaan korkeammista uratavoitteista.

Opinnäytetyössä hän käsitteli ulkomaankauppaa.

– Kun aloitin työharjoittelun, minulla oli vaikeuksia, koska yritys oli pieni. Tämän takia siellä ei ollut resursseja kunnolliseen työnohjaukseen. Siksi opinnäytetyössäni käsittelin harjoittelijan hyvän perehdyttämisen tärkeyttä, jotta harjoittelu onnistuisi.

Kansainvälisyys on iso etu

Diego listaa saaneensa Haaga-Heliasta kurinalaisuutta, rakkautta liiketoimintaa kohtaan, resilienssiä ja yhteistyökykyä. Tärkeäksi saamakseen kokemukseksi hän mainitsee kansainvälistymisen.

– Meksikossa kansainvälisen bisneksen opiskeluun kuuluu kolme pakollista vaihtoa ulkomailla. Minulla oli mahdollisuus opiskella Suomessa, työskennellä Brasiliassa ja pätevöityä Alankomaissa. Uskon, että Meksikossa on rajallisesti ihmisiä, jotka ovat matkustaneet yhtä paljon opintojen tai työn puolesta. Se tekee minusta ja opiskelutovereistani erityisiä siinä, miten näemme maailman.

Diego valmistui vuonna 2021, ja työskentelee parhaillaan koulutuksen parissa. Hänellä on mahdollisuus tulevaisuudessa työskennellä myös Suomessa.

Jos Diego voisi nyt tehdä jotain toisin opiskelijana, hän yrittäisi parantaa suoritustaan sellaisilla kursseilla, joista ei pitänyt niin paljon.

–  Toisaalta, se mikä on tehty, on tehty.

Hän haluaa sanoa nykyisille ja tuleville opiskelijoille, että Haaga-Helia opastaa hyvin opiskelijansa läpi opiskelujen haastavan polun.

Tutustu koulutukseen

Degree Programme in International Business, Querétaro (Mexico)
Bachelor's degree | 210 ECTS | Mexico