Ammatillista kehittymistä ja uusia näkökulmia journalismin Master-opinnoista

Petri Karvisella on työkokemusta media-alalta lähes 10 vuotta. Journalismin Master-opintojen kautta hän pääsi tarkastelemaan aluetoimittajan työstä tuttuja asioita tuoreesta näkökulmasta ja löysi työhönsä uusia välineitä.

Karvinen Petri master-opiskelijan uratarina
16.11.2020
Opiskelijatarina

Media-alalla vaaditaan tänä päivänä monipuolista osaamista. Vuosien uran toimittajana tehnyt Karvinen kokee, että oman osaamisen päivittäminen on hyvin tärkeää, jos haluaa pysyä alalla.

- Osaajille on jatkossakin töitä, mutta vaatimukset nousevat koko ajan. Tästä syystä on hyvä tehdä itse aktiivisesti töitä sen eteen, että kehittyy ja pysyy ajan hermolla, hän toteaa.

Itsensä ammatillinen kehittäminen onkin Karviselle oleellinen osa urakehitystä ja hän tarttuu mielellään aina uusiin kouluttautumismahdollisuuksiin. Aikaisemmin Haaga-Helian urheilujournalismin erikoistumisopinnot työn ohessa suorittanut Karvinen kiinnostuikin journalismin ylemmästä ammattikorkeatutkinnosta välittömästi kuullessaan siitä.

- Kiinnostuin opinnoista heti. Minulle oli kertynyt jo paljon työkokemusta alalta ja koulutus tarjosi mahdollisuuden päivittää osaamistani ilman täysipäiväiseksi opiskelijaksi palaamista, Karvinen muistelee.

Tukea omaan urakehitykseen

Karvisen mukaan koulutukseen sisältyvät kurssit herättivät uusia ajatuksia ja virittivät tutkimukseen, mikä oli tervetullutta pitkään työelämässä olleelle. Opintojen parhaiksi puoliksi hän nostaa omien tarpeiden mukaisiksi räätälöidyt kurssit sekä opettajilta saadun sparrauksen.

- Kursseja pystyi räätälöimään helposti sen mukaan, mikä tuki omaa urakehitystä ja opinnäytetyön tekemistä. Opettajat miettivät opintoja todella oppilaskohtaisesti ja opastivat kurssivalintojen tekemisessä, mikä auttoi eteenpäin. Ilman ohjaavaa opettajaani en olisi ikinä keksinyt valita Muutoksen johtaminen -kurssia journalismin opintojen ulkopuolelta, joka lopulta tuki täysin opinnäytetyöni aihetta!

Karvinen pääsi myös kokeilemaan etäopiskelua toden teolla:

- Asuin itse Iisalmessa ja opetus oli Helsingissä, joten alkuun pohdin kovasti, miten saan käytännön järjestelyt toimimaan pitkän välimatkan takia. Työnantajani antoi lähiopetusjaksoilla käyttööni firman Helsingissä olevan asunnon ja muuten hyödynsin kaikki etäopiskelumahdollisuudet, joten yhtälö toimi yllättävän luontevasti, Karvinen kertoo.

Tilaajadatan tarkastelu toi käytännön oppeja omaan työhön

Savon Media Oy:lle tekemässään opinnäytetyössä Karvinen tutki, millaiset journalistiset valinnat vaikuttavat siihen, että lukija tekee digitilauksen törmätessään maksumuurin takana olevaan sisältöön.

- Kun aloitin Savon Sanomissa, digitaalisuus oli kovassa nousussa. Tuolloin korostettiin, että artikkelit tulisi tehdä verkko edellä. Samaan aikaan lanseerattiin myös tavoite siitä, että digitilausten määrä tuplattaisiin vuoden aikana. Meille toimittajille ei kuitenkaan annettu konkreettisia ohjeita siitä, mitä voisimme käytännössä tehdä tavoitteen saavuttamiseksi. Opinnäytetyössäni etsin ratkaisua juuri tähän kysymykseen.

Työssään Karvinen analysoi Savon Media Oy:n digitilausdataa ja vertasi sitä Helsingin Sanomien timanttijuttujen osastoihin, aihepiireihin ja otsikoihin. Tulokseksi hän sai tietoa siitä, millä tavoin digitilauksien määrää voisi kasvattaa ja miten verkkopalvelua voisi kehittää.

- Tilaajadatan ja verkon ansaintalogiikan syvällisempi tarkastelu oli todella mielenkiintoista. Opinnäytetyöni kautta sain itselleni ja työyhteisölleni selkeitä oppeja siitä, millaista verkkotekemistä voisimme kokeilla otsikkotasolta lähtien, jotta saisimme aiempaa enemmän digitilauksia, Karvinen kertoo.

Karvisen tekemä tutkimus osui ajallisesti hyvään saumaan, sillä tilaajadatan hyödyntämistä alettiin tarkastella laajemmin Savon Sanomissa pian opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. Nykyään hän työskentelee toimittajana Yle Joensuussa.

Vaikka työn ja opintojen yhdistäminen vaatii hieman suunnittelua, kannustaa Karvinen kokeilemaan.

- Jos on oikeasti paloa kehittävään otteeseen omaa alaa kohtaan ja mielessä jo jokin hyvä aihe, jota haluaa tutkia enemmän opinnäytetyössä, niin ilman muuta kannattaa hakea! Kouluttautuminen on aina antoisaa, ei siinä häviä mitään, Karvinen summaa.