Alumnitarina: opinnoista työkaluja oman osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen

Katariina Pateyn mielestä jokaisen pitäisi ymmärtää ainakin jollain tasolla yritysstrategian ja liiketoiminnan kehittämisen merkitys, oli itse sitten johtotehtävässä tai ei. Tämä olikin yksi keskeinen syy sille, miksi hän valitsi jatko-opintopaikakseen juuri Haaga-Helian liiketoiminnan kehittämisen Master-koulutusohjelman (nyk. liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen Master-koulutusohjelma).

Patey Katariina master-opiskelijatarina
17.11.2020
Opiskelijatarina

– Liiketoiminnan jatkuva kehittäminen ja strategian vieminen käytännön tasolle oli se, mitä halusin itse ymmärtää paremmin. Koulutuksessa olikin parasta juuri se, että siinä käytiin monipuolisesti läpi muun muassa strategiaa, johtamista, projektinhallintaa, markkinointia ja henkilöstön kehittämistä.

Katariina oli tutustunut Haaga-Heliaan jo aiemmin opiskellessaan Heliassa assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa vuosituhannen alussa. Hän keräsi ensimmäisen tutkintonsa jälkeen yli 15 vuotta monipuolista työkokemusta. Hinku päästä takaisin koulunpenkille oli kuitenkin kova.

– Haluan jatkuvasti oppia lisää ja kehittyä sekä pysyä uusimpien trendien ja kehityksen mukana. Tämän päivän työelämään myös kuuluu, että jatkuvasti pitää kehittää itseään töiden ohessa.

Katariina suuntautui jo assistenttiopinnoissaan viestintään ja markkinointiin, ja sillä tiellä hän on ollut myös työurallaan. Tällä hetkellä Katariina työskentelee kansainvälisen yrityksen markkinoinnissa. Juuri oman työnsä vuoksi hänelle olikin selvää, että viestintä ja erityisesti markkinointi ovat asioita, joihin hän haluaa keskittyä myös Master-opinnoissaan.

– Sain paljon uutta tietoa markkinoinnin ja viestinnän kehittämisestä sekä digimarkkinoinnista. Erityisesti minua kiinnostaa tapahtumamarkkinointi ja ihmisten kohtaamiset. Tein myös opinnäytetyönäni nykyiselle työnantajalleni messuprojektien kehittämissuunnitelman.  

Katariina otti opintovapaata nykyisestä työstään, jotta hänellä olisi aikaa keskittyä opintoihinsa. Päätöstä tuki myös vapaavalintainen itsensä johtamisen opintojakso, jossa hän sai työkaluja muun muassa työ- ja perhe-elämän yhdistämiseen.

– Opintovapaa oli mahtava, ja voin lämpimästi suositella sitä kaikille, ainakin joksikin aikaa. Sen ansioista pystyin keskittymään täysillä opintoihin ja koin aidosti oppivani. Ei tarvinnut mennä siitä, mistä aita on matalin. Haaga-Helia palkitsikin minut stipendillä opintomenestyksestäni.

Katariina kiittelee erityisesti opintojen käytännönläheisyyttä ja tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa. Hänen mukaansa opinnoissa on tärkeää, että niitä pystyy myös soveltamaan käytäntöön.

– Teoria pitää tietenkin hallita, mutta vasta käytäntö opettaa, miten asiat todellisuudessa toimivat. Tämä on mielestäni parasta Haaga-Heliassa ja yleisestikin ammattikorkeakouluissa. Katariina painottaa myös verkostoitumisen merkitystä. – Tutustuin opintojen aikana muihin opiskelijoihin, ja verkostoni kasvoi. Oli todella mielenkiintoista ja hyödyllistä kuulla, miten eri yrityksissä toimitaan.

Katariina valmistui Master-ohjelmasta tammikuussa 2019, jonka jälkeen hän on pyrkinyt monipuolisesti kehittämään markkinointia omassa organisaatiossaan uusien oppien ja työkalujen avulla. Uuden oppiminen ja osaamiseni kehittäminen ei varmasti lopu näihin opintoihin. – Suhtaudun tulevaan avoimin mielin. Minulla on kyllä edelleen kipinä opiskeluun, ja tulen varmasti joskus vielä jatkamaan opintoja.