Olet täällä

Yrittäjyys

Yrittäjyys
  • Tunnus: WOR8HH001 
  • Laajuus: 3 op  
  • Ajoitus: kesälukukausi 
  • Kieli: suomi  
  • Opintojakson taso: perusopinnot 
  • Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava, verkkokurssi 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Lähtötasovaatimuksena kurssin BUS8HH001 tai jonkun muun vastaavan sisällön omaavan opintojakson suoritus (myös esim. liiketoiminnan perusteet tyyppinen kurssi ok) sekä AHOT- suoritus. Tämä kurssi on jatkoa opintojaksolle Yrityksen toiminta ja toimintaympäristö (BUS8HH001). Kesäopintoina voi suorittaa molemmat kurssit limittäin.  

Osaamistavoitteet ja arviointi  

Arvosana 1 
Opiskelija osaa tehdä liiketoimintasuunnitelman. 

Arvosana 3 
Opiskelija osaa tehdä liiketoimintasuunnitelman analyyseineen, budjetteineen ja laskelmineen.  
 
Arvosana 5 
Opiskelija osaa tehdä liiketoimintasuunnitelman analyyseineen, budjetteineen ja laskelmineen. Ed. lisäksi opiskelija on hyvin perehtynyt yritystoiminnan kulmakiviin, kannattavuuteen ja riskeihin.  

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan. 

Työelämäyhteydet  

Opiskelijat voivat liiketoimintasuunnitelmaa varten haastatella tuntemiaan yrittäjiä.  

Kansainvälisyys 

Liiketoimintasuunnitelma voidaan tehdä suoraan kansainvälisille markkinoille tarkoitetulle yritykselle.  

Sisältö  

Liiketoimintasuunnitelman osa-alueineen: liikeidea, osaaminen, tuotteet ja palvelut, markkinat ja kilpailijat, laskelmat, oma yritys.   

Oppimistavat 

Verkko-opetus 

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi. 

Arviointitavat 

Tehtävät arvioidaan asteikolla 1-5 Moodlessa.  

Vastuuopettaja(t) 

Taru-Lotta Gumse, Pasila 
Jorma Ikonen, Pasila 
Irma Mäkäräinen-Suni, Pasila 

Oppimateriaalit 

Aiheeseen liittyvä kirjallisuus ja Moodle:ssa nettilinkit.