Olet täällä

VR Fast track

VR Fast track

     

Virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä on tutkittu jossain määrin, mutta pääasiassa koulu- ja oppilaitosyhteyksissä. Työllistämiskoulutuksen ja osaamisen tunnistamisen yhteydessä virtuaalitodellisuutta on hyödynnetty vain vähän.

VR Fast track -hankkeen keskeiset tavoitteet ovat:

  • Kehittää virtuaalitodellisuutta hyödyntävä fast track malli osaamisen tunnistamiselle yhdessä maahanmuuttajajärjestöjen ja yrittäjien kanssa ja avata sitä kautta reittejä työllistymiselle erityisesti positiivisen
  • rakennemuutoksen aiheuttamaan työvoimapulaan.
  • Ideoida, kehittää, testata ja mallintaa koulutuspaketti, joka hyödyntää virtuaalimaailman mahdollisuuksia maahanmuuttajien koulutuksessa yritysten tarpeiden mukaisesti. Mallissa selvitetään mm. koulutuksen laatimiseen tarvittavat sovellukset ja lisälaitteet, koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen hinta.
  • Kehittää malli, jolla yrittäjien yhteenliittymät (työnantajapoolit) voivat työllistää esimerkiksi maahanmuuttajatiimejä (työntekijäpoolit) ja kokeilla kevytyrittäjyyden mahdollisuuksia maahanmuuttajien työllistymisessä ja työkokemuksen hankinnassa yhdessä työllistävien yrittäjien ja maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.
  • Tutkia, miten matalan kynnyksen työskentely edistää maahanmuuttajien kielivalmiuksia ja siten lisää mahdollisuuksia jatkotyöllistymiselle.

Projektipäällikkö: Merja Drake

Kesto: 1.10.2019 - 31.12.2021

Kumppanit:Haaga-Helia AMK, Turun AMK

Rahoitus: ESR