Olet täällä

Uusi ammatillinen kasvu

Uusi ammatillinen kasvu

Uusi ammatillinen kasvu - positiivinen rakennemuutos -hankkeessa haetaan ratkaisuja tekniikan eri toimialoja vaivaaviin ongelmiin, joista keskeisimpiä ovat oppi­laitoksista valmistuneiden ammatti­osaamisessa olevat puutteet, oppilaitosten ja yritysten välisen yhteistyön hajanaisuus sekä oppimisen ohjaamiseen liittyvät haasteet.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa oppilaiden ja opiskelijoiden pitkäjänteiseen työpaikalla tapahtuvaan ammatilliseen kasvuun tähtäävä fasilitoinnin malli ja kehittää uusia työkaluja ja –menetelmiä mallin toteuttamiseen. Ammatillisen kasvun fasilitointi rakentuu yhteisöllisesti yhteistyössä yritysten ja oppilaitosten edustajien kanssa.

Tekniikasta ja autoalasta kiinnostuneita peruskouluoppilaita, ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun opiskelijoita otetaan joustavasti mukaan hankkeen pilottiin, joka toteutetaan neljässä eri autoalan yrityksessä. Ammatilliset toisen asteen ja ammattikorkeakoulun opettajat toimivat työpaikkaoppimisen fasilitaattoreina yhdessä yritysten edustajien kanssa. Ammatillisen opettajakorkeakoulun ohjaajat vastaavat yhteistoiminnallisesta prosessista, jossa oppimista tukevat ohjaukselliset ratkaisut yhdistetään yrityskontekstissa tapahtuvaan tuottavaan työhön. Pilotista kerätään osaamista tekniikan alan itsearvioinnin, jatkuvan arvioinnin, kehittävän arvioinnin ja verkostoarvioinnin kehittämiseen.

Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Juha Marjankangas
Kesto: 2019-2020
Kumppanit: Haaga-Helia AMK ja Autoalan keskusliitto ry
Rahoittaja: OKM