You are here

Vieraita Malesiasta

23.05.2018
Vieraita Malesiasta

Malesiasta Sarawakin alueen opetus-,tiede- ja teknologiaministeri Michael Manyin Jawong (keskellä) vieraili Haaga-Heliassa delegaationsa kanssa. Koulutus ja opetuksen kehittäminen olivat kiinnostuksen kohteina.

Isäntänä toimi Ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja Jari Laukia.