You are here

Porvoo syventävät opintojaksot / Porvoo Advanced studies

Porvoo syventävät opintojaksot / Porvoo Advanced studies

SYVENTÄVÄT OPINNOT, YHTEENSÄ 30 op
Opiskelija syventää jonkin ammatillisen aihealueen osaamista valitsemalla syventäviä opintoja 30 op. 

Porvoo Campuksen syyskauden 2020 tarjonta löytyy alla olevasta listasta. Syventävien opintojen valinta on koulutusohjelmakohtaista siten, että opiskelija voi valita vapaasti 30 op syventäviä opintoja lukuun ottamatta Liiketalouden koulutusohjelman (Liipo) taloushallintoon erikoistuvia opiskelijoita, joiden syventäviksi opinnoiksi kelpaavat vain tietyt rajatut opintojaksot. Lisätiedot koulutusohjelmien sivuilta.

ADVANCED STUDIES, TOTAL 30 crs            
The student deepens his/her professional skills and knowledge by selecting 30 credits of advanced studies.

Autumn term 2020 offerings can be found in the list below. Please note that choosing your advanced studies is programme-specific: all other students than the Finnish business administration students (Liipo) can choose their advanced studies freely. More information on the degree programme pages.
 

 Autumn 2020 advanced courses in Porvoo: Code
Branding, 10 ECTS BUS3PO320
Business Analytics, 5 ECTS BUS3PO316
Foreign Market Expansion to Emerging Markets, 5 ECTS BUS3PO306
From Request for Quotation to Delivery, 10 ECTS BUS3PO313
Futures Thinking, Trends and Transformations (VIR), 5 ECTS BUS3PO321
Handelskoncept i Norden 1, 5 op SAL3PO301
Handelskoncept i Norden 2, 5 op SAL3PO302
Konceptplanering, 10 op SAL3PO303
Mind the Gap in International Business, 10 ECTS BUS3PO314
Myynti verkossa, 10 op SAL3PO304
Responsible Space Tourism (VIR), 5 ECTS TOU3PO302
Risk Management and Responsible Business (VIR), 10 ECTS BUS3PO310
Sisäinen laskenta ja raportointi (päivätoteutus), 10 op BUS3PO304
Sisäinen laskenta ja raportointi (iltatoteutus), 10 op BUS3PO304
Strategic Events Solutions, 5 ECTS PSS3PO301
Sustainable Nature Tourism 1, 5 ECTS TRA3PO303
Sustainable Nature Tourism 2, 5 ECTS TRA3PO304
Verotus ja tilinpäätössuunnittelu (päivätoteutus), 10 op BUS3PO304
Verotus ja tilinpäätössuunnittelu (iltatoteutus), 10 op BUS3PO304
Yrityksen kirjanpito (päivätoteutus), 5 op BUS3PO301
Yrityksen kirjanpito (iltatoteutus), 5 op BUS3PO301

 Spring 2021 advanced courses in Porvoo:


Code


 


Credits


Air Cargo, 10 ECTS


AIR3PO303

 

10


Airline Business, 10 ECTS


AIR3PO301

 

10


Airport Business, 10 ECTS


AIR3PO302

 

10


Branding, 10 ECTS


BUS3PO320

 

10


Developing Emotional Intelligence, 5 ECTS


LEA3PO301

 

5


Digital Experience Design (VIR), 5 ECTS


BUS3PO319

 

5


Global Opportunities for Small and Medium Sized Companies 1, 5 ECTS


BUS3PO311

 

5


Global Opportunities for Small and Medium Sized Companies 2, 5 ECTS


BUS3PO312

 

5


Handelskoncept i Norden 1, 5 op


SAL3PO301

 

5


Handelskoncept i Norden 2, 5 op


SAL3PO302

 

5


Responsible Space Tourism (VIR), 5 ECTS


TOU3PO302

 

5


Risk Management and Responsible Business (VIR), 10 ECTS


BUS3PO310

 

10


Service Innovation and Entrepreneurship (VIR), 10 ECTS


BUS3PO315

 

10


Sustainable Nature Tourism 1, 5 ECTS


TRA3PO303

 

5


Sustainable Nature Tourism 2, 5 ECTS


TRA3PO304

 

5


Tilinpäätös liiketoiminnan ohjauksen välineenä
(päivä- ja iltatoteutukset), 5 op


BUS3PO302

 

5