Olet täällä

Tietoa harjoittelusta

Tietoa harjoittelusta

Jokaiseen ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu pakollinen, vähintään 30 opintopisteen pituinen harjoittelu. Työajaksi muutettuna se tarkoittaa noin viiden kuukauden jaksoa (100 työpäivää). Harjoittelu on eri koulutusohjelmissa jaettu yhdestä kolmeen harjoittelujaksoon. Jos haluat palkata harjoittelijan, voit jättää ilmoituksen avoimesta paikasta tänne. Lisätietoa harjoittelusta urajarekrypalvelut@haaga-helia.fi. Ohjaamme kyselyt oikeille koulutusohjelmille.

Harjoittelun alkamisajankohta on yleensä sovittavissa, joskin monet opiskelijat pyrkivät ajoittamaan harjoittelun niin, ettei se keskeytä opintoperiodeja. Haaga-Helian lukuvuosikalenteriin voi tutustua täällä.

Lisätietoja korkeakouluharjoittelusta on esimerkiksi Korkeakouluosaajat.fi-sivustolla.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kouluttaa asiantuntijoita seuraaville aloille:

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala – Tradenomiksi

  • Finanssi- ja talousasiantuntija
  • Johdon assistenttityö ja kielet
  • Liiketalous
  • Myyntityö

Kulttuuriala – Medianomiksi

  • Toimittajakoulutus

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala – Restonomiksi

  • Hotelli- ja ravintola-ala
  • Matkailu

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala – Liikunnanohjaajaksi

  • Liikunta

Luonnontieteiden ala – IT-Tradenomiksi

  • Tietotekniikka