Olet täällä

Matkailun tulo- ja työllisyystutkimus

Matkailun tulo- ja työllisyystutkimus

Matkailun tulo- ja työllisyystutkimuksen tarkoituksena on selvittää matkailun aikaansaamat välittömät ja välilliset tulo-ja työllisyysvaikutukset. Tutkitun tiedon pohjalta voidaan tehdä näkyväksi matkailualan merkitys tutkimuskohteessa tai -alueella. Tutkimustulosta voidaan käyttää edunvalvonnassa ja elinkeinojen kehittämisestä. Matkailusta tuotettavia lukuja seurataan ennakointi- ja aluekehitystyössä.

Tulo- ja työllisyysvaikutusten arviointi perustuu matkailun rahavirtojen mittaamiseen nk. Pohjoismaisen mallin sekä Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpitoon perustuviin panos-tuotos laskelmiin. Pohjoismaisessa mallissa on kaksi osaa: menomenetelmä ja tulomenetelmä. Menomenetelmässä selvitetään matkailijoiden rahankäyttöä ja tulomenetelmässä yritysten saamia tuloja.

Tutkimus voidaan toteuttaa maakuntatasolla, seutukunnittain ja kuntatasolla. Matkailun aikaansaamat tulo- ja työllisyysvaikutukset lasketaan toimialoittain.

Tutkimusta voidaan soveltaa matkailun ohella myös messuihin ja erilaisiin tapahtumiin.

Tutkimustulos

Matkailun tuottamia talousvaikutuksia hahmotetaan vakiintuneiden käsitteiden kautta. Tutkimuksen tuloksena saadaan:

 • välitön matkailutulo (suora matkailutulo)
  = tulo, joka syntyy paikallisille yrityksille matkailijoiden ostaessa tuotteita ja palveluita.
 • välilliset matkailutulot
  = syntyvät, kun ne yritykset ostavat palveluita ja tuotteita kohdealueen muilta yrityksiltä. Matkailun johdettuja vaikutuksia ovat vaikutukset, jotka syntyvät matkailun ansioista työllistyneiden ostaessa tavaroita ja palveluita
 • matkailun työllisyysvaikutus
  = liittyy suoraan alueellisiin makailutuloihin ja on laskettu suoraan matkailun osuudesta yritysten liikevaihdoista sekä olemassa olevista eri toimialojen työllisyystilastoista.
 • matkailun kokonaisvaikutukset
  = sisältävät välittömät, välilliset ja johdetut vaikutukset.

Tutkimusmenetelmä

Käytämme tutkimuksen toteutuksessa ns. Pohjoismaista mallia. Pohjoismaisen matkailutulon mallin mukaan alueelliset välittömät matkailutulot arvioidaan sekä meno- että tulomenetelmällä. Tutkimukseen tarvittavat tiedot kerätään matkailijoilta ja yrityksiltä. Hyödynnämme Tilastokeskuksen matkailija- ja yritystilastoja.

Hinta

Tutkimuksen hinta riippuu laajuudesta ja toteutustavasta.

Asiantuntijat

Haaga-Helian asiantuntija, kauppatieteiden tohtori Teemu Moilanen, on toteuttanut lukuisia aluetaloudellisten vaikutusten sekä tulo- ja työllisyysvaikutusten arviointeja matkailukeskusinvestoinneille, kaupan alan investoinneille sekä erilaisille infra-rakentamisen hankkeille. Teemulla on 12 vuoden kokemus liikkeenjohdon konsultoinnista matkailun ja vapaa-ajan tuotekehityksen alueelta. Lisätiedot: Teemu Moilanen, yhteystiedot: teemu.moilanen@haaga-helia.fi | puh. 040 510 7317

Projektipäällikkö Petteri Ohtonen on tutkinut matkailua yli 15 vuotta. Petteri on toteuttanut monia markkinatutkimuksia, jotka liittyvät yritysten ja organisaatioiden asiakkuuksiin, henkilöstöön ja toimintaympäristöön. Petteri on toteuttanut Matkailun tulo- ja työllisyysselvityksiä mm. Naantalin ja Päijät-Hämeen alueilta.Yhteystiedot petteri.ohtonen@haaga-helia.fi. puh.  040 826 8183.

Referenssejä

Leirintämatkailun tulo- ja työllisyystutkimus 2015
Messujärjestäjien Unioni ry

Ota yhteyttä ja kysy lisää!