Olet täällä

Kehittämistilaisuuden fasilitointi

Kehittämistilaisuuden fasilitointi

Fasilitoinnin avulla luodaan tavoitteellisia ja osallistavia suunnitteluprosesseja. Haaga-Helian ohjaajat tarjoavat fasilitointiosaamista, joka auttaa työyhteisöjä tulevaisuuden suunnittelussa sekä muutos- ja kehittämistilanteissa.

TAVOITE

Fasilitaattorin tehtävänä on auttaa osallistujia kirkastamaan työskentelyn tavoitteita ja osallistaa kaikki ryhmän jäsenet tavoitteiden mukaiseen tulokselliseen toimintaan. Fasilitaattori luo puitteet työskentelylle ja ohjaa työskentelyprosessia, mutta ei itse varsinaisesti osallistu sisällön tuottamiseen.

KENELLE

Yritykset ja muut työyhteisöt

TOTEUTUS

HAAGA-HELIAn ohjaajat tarkentavat ja täsmentävät keskustelujen avulla kehittämistilaisuuden tavoitteet ja painopistealueet. Tarvittaessa Haaga-Helia voi myös toteuttaa eri toimijoiden haastattelut ja kartoittaa kehittämistarpeita ja –ideoita jo ennen kehittämistilaisuutta. Asiakkaan johto tai muu yhteyshenkilö on tarvittaessa käytettävissä ohjelman tarkentamisen apuna.
Kehittämistilaisuus toteutetaan asiakkaan kanssa sovitun mittaisena tilaisuutena. Haaga-Helia kerää fasilitointiin osallistuvilta henkilöiltä palautteen.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Fasilitointi räätälöidään tarpeen mukaan. Siihen voidaan sisällyttää esim. seuraavat aiheet/teemat:

  • Ennakkokartoitukset (esim. haastattelut tai muu tiedon kerääminen)
  • Tilaisuuden fasilitointi
  • Tulosten dokumentointi ja esittäminen

VALMENTAJA (T)

Kehittämispäällikkö, KTM Sirpa Lassila ja lehtori, KTM, Marika Alhonen

HINTA

  • 1 päivän kehittämistilaisuuden fasilitointi 1700 euroa, alv 0%, max 20 henkilöä
  • ½ päivän kehittämistilaisuuden fasilitointi 1000 euroa, alv 0%, max 20 henkilöä
  • Suuremmat ryhmät tarjouksen mukaan.

Ennakkokartoitukset sekä tulosten dokumentointi ja esittäminen hinnoitellaan erikseen sisällön mukaan. Hinnat eivät sisällä tilavuokria eikä tarjoilua.

Lataa esite >> Tuotekorttiesite_kehittämistilaisuuden facilitointi.pdf

Ota yhteyttä ja kysy lisää!