Olet täällä

Hospitality kehityspaneeli -rekisteriseloste

Hospitality kehityspaneeli -rekisteriseloste

4.5.2017

Alumnirekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste.
 

Rekisterinpitäjä

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Ratapihantie 13

00520 HELSINKI

Rekisteriasioita hoitava/vastaava henkilö

Petteri Ohtonen

Projektipäällikkö

puh. 040 826 8183, petteri.ohtonen@haaga-helia.fi

Rekisterin nimi

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Hospitality kehityspaneeli -jäsenrekisteri.

Paneelin toiminnan kuvaus

Paneelin jäsenet ovat sähköpostilistalla, jonka kautta tutkimuskutsuja lähetetään tuotekehitystehtäviin ja markkinatutkimuksiin. Vastaaminen tehdään internetissä, haluttuna aikana ja paikassa. Paneelin jäsenet voidaan kutsua myös ryhmäkeskusteluihin, tuotetesteihin tai henkilökohtaisiin haastatteluihin.

Paneelin jäsenet eivät ole velvollinen osallistumaan yhteenkään tutkimukseen tai tehtävään. Ryhmäkeskusteluihin, tuotetesteihin ja henkilökohtaisiin haastatteluihin kutsumme erikseen puhelinsoitolla tai henkilökohtaisella sähköpostiviestillä ja niistä palkitsemme erikseen esim. lahjakorteilla.

Rekisterin käyttötarkoitus

Haaga-Helia amk:n Hospitality kehityspaneeli -rekisterin hoitaminen, yhteystietorekisterinä toimiminen, työelämäyhteyden ylläpitäminen, rekisteritietojen ylläpito.

Kerätyillä henkilötiedoilla ylläpidetään ja kehitetään Haaga-Helian yritysasiakkaiden ja sidosryhmien suhteita sekä siihen liittyvää tiedotusta, viestintää, tutkimusta ja tilastointia.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei käytetä muuhun kuin Haaga-Helia ammattikorkeakoulun toimintaan.
 

Rekisterin sisältämät tiedot

Hospitality kehityspaneeli -rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 1. Sähköpostiosoite ja ilmoittautumispäivä
 2. Lisätietoja kuten
  • ikä ja sukupuoli
  • asuinpaikka ja asema
  • tutkinto ja koulutusohjelma
  • valmistumisvuosi
  • työkokemuksen kesto
  • päätoimiala
  • onko Haaga-Helian Alumni tai opiskelija.
    
 3. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröitymisilmoitukseksi katsotaan Hospitality kehityspaneelin -jäsenkyselyyn vastaaminen ja suostumus / ilmoitus Haaga-Helian internetsivuilla olevan lomakkeen avulla.  Jäsenien taustatiedot päivitetään noin joka toinen vuosi.

Hospitality kehityspaneelin -rekisterin jäsen voi pyytää tietojen muutosta myös esimerkiksi puhelimitse tai kirjeitse (sähköposti, posti). Rekisteröityneen tiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Hospitality kehityspaneelista irtisanoutuminen

Irtisanominen tehdään kirjallisesti osoitteeseen: hospitality.panel@haaga-helia.fi

Tietojen luovutus

Hospitality kehityspaneeli -rekisterin tietoja ei luovuteta Haaga-Helian ulkopuolelle muutoin kuin henkilötietolain sallimissa rajoissa.
 

Rekisterin suojaus

Tietotekninen rekisteri sijaitsee Haaga-Helian suojatulla palvelimella.
 

Paneelin omistus

Haaga-Helia amk:n Hospitality kehityspaneeli -rekisteri kuuluu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:lle (Ratapihantie 13, 00520 HELSINKI).  

Tarkastusoikeus

Hospitality kehityspaneeli -rekisterin jäsenellä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettutietokantaan. Tarkastuspyyntö lähetetään Hospitality kehityspaneelin rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna.

Rekisteröity voi kieltää häntä koskevien tietojen käyttämisen suoramainontaa ja – markkinointia etämyyntiä, mielipide- ja markkinatutkimusta sekä sukutukimusta ja henkilömatrikkelia varten. Kielto merkitään rekisteriin ja henkilö poistetaan rekisteristä.