Olet täällä

Hospitality-kehityspaneeli

Hospitality-kehityspaneeli

Vahvista edelläkävijyyttä ja asiakasymmärrystä - ota avuksesi Hospitality-kehityspaneelin asiantuntijat ja opiskelijat!

Yrityksille on yhä tärkeämpää tietää, mitä asiakkaat ja sidosryhmät ajattelevat, mitä tarpeita heillä on ja miten he kehittäisivät tuotteita ja palveluita. Hospitality-kehityspaneelista saatavan tiedon avulla yritykset voivat kehittää ja luoda uusia palvelusisältöjä ravintoloihin, majoitusyrityksiin ja matkailualalle.

Hospitality-kehityspaneeli

  • on uusi yhteistyökanava Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun ja elinkeinon yhteistyölle
  • tarjoaa uusia kehityspalveluja elinkeinolle sekä
  • selvittää elinkeinoa kiinnostavia asioita nopeasti ja kustannustehokkaasti

Käyttökohteita

  • Tutkimus yritysten tuotteista/palveluista
  • Tuotetestaajat
  • Selvitys panelistien toiveista, mielipiteistä ja kulutustottumuksista
  • Alan asiantuntijat ja opiskelijat mukaan tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen

Hospitality-kehityspaneelin koko on 200 henkilöä, jotka koostuvat kahdesta vastaajajoukosta: asiantuntijapaneeli (noin 50 %) ja opiskelijapaneeli (noin 50 %). Jokaista tutkimusta / kehitystehtävää varten panelistijoukosta valitaan tarkoituksenmukainen kohderyhmä, jolle tutkimus tai tehtävä esitellään. Tulokset toimitetaan muutaman viikon kuluessa toimeksiannosta. Palvelun hinta muodostuu toimeksiannon laajuudesta.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää Hospitality-kehityspaneelin monista mahdollisuuksista.

Lisätietoja: panelistiksi liittymisestä ja rekisteriseloste.

Petteri Ohtonen, tutkimuspäällikkö, petteri.ohtonen@haaga-helia.fi, puh. 040-826 8183
Klaus Lüttjohann, myyntipäällikkö, klaus.luttjohann@haaga-helia.fi, puh. 040-3433369

Muutama esimerkki toteutuneista projekteista:

The Box (Starbucks Experience)

The Box-hanke on poikkitieteellinen projekti, jossa kehitetään moniaistillisia palveluympäristöjä palvelumuotoiluun, markkinointiin ja tuotekehitykseen. Yhdessä Haaga-Helian, The Boxin ja Starbucksin kanssa Hospitality-kehityspaneelin ensimmäinen tutkimus koski kahvilaelämystä The Boxissa Mixed Reality (MR) ympäristössä, jossa yhdistyy todellinen sekä virtuaalinen maailma. The Boxiin rakennetun Starbucksin elämystä haluttiin hioa täydellisemmäksi kokemukseksi ja Hospitality-kehityspaneelin tehtävänä oli fokusryhmähaastattelun kautta antaa tietoa siitä, miten tähän tavoitteeseen päästään. Starbucks Experience -ryhmähaastatteluun kutsuminen kävi kätevästi Hospitality-kehityspaneelin kautta ja haastatteluryhmät täyttyivät nopeasti kiinnostuneista. Ryhmiä oli yhteensä kolme kappaletta, haastattelu kesti tunnin ja haastatteluun osallistuneiden lukumäärä vaihteli 4-8 henkilön välillä. Osallistumisestaan fokusryhmähaastatteluun jokainen osallistuja sai 30 euron arvoisen lahjakortin. Starbucks Experience etenee haastatteluista saadun tiedon pohjalta seuraavaan tutkimusvaiheeseen. Lisätietoja Riina Latvala, riina.latvala@haaga-helia.fi

Plugit Finland Oy (Auton sähkölatauspalvelut)

Plugit Finland Oy:n toimeksiantona oli auton sähkölatauspalvelut ja yrityskuvat. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia autojen sähkölatauksiin ja yritysmielikuviin liittyviä asioita. Tutkimus toteutettiin yhden viikon aikana. Kohderyhmä oli koko Hospitality kehityspaneeli ja vastausprosentti oli 51 %.