Olet täällä

Asiakaspalvelu erilaisissa asiakastilanteissa

Asiakaspalvelu erilaisissa asiakastilanteissa

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa käytännön työkalupakki laadukkaan asiakaspalvelun kehittämiseksi.yrityksen kilpailueduksi. Vaativat asiakastilanteet voivat nostaa asiakaspalveluhenkilöstön stressitasoa ja laskea asiakaspalvelun tasoa. Tässä koulutuksessa käydään vaihe vaiheelta läpi, miten hankalat asiakastilanteet otetaan haltuun. Hyvä tilannehallinta asiakaspalvelussa on sekä asiakkaan että työntekijän etu.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu eri toimialoilla asiakaspalvelutyössä toimiville henkilöille, jotka haluavat parantaa valmiuksiaan toimia vaihtelevissa asiakaspalvelutilanteissa.

Toteutus ja kouluttajat

Koulutus toteutetaan HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun ja Mielenrauha Oy:n yhteistyönä. Kouluttajat: yliopettaja Marko Mäki Haaga-Heliasta ja Totti Karpela Mielenrauha Oy:stä.

Sisältö 

Koulutus toteutetaan yrityksille räätälöityinä kokonaisuuksina. Ennen koulutusta osallistujat saavat  teemaan orientoivan ennakkotehtävän.

 • Miten palvelusta tehdään elämys
 • Asiakkaan ja työntekijät tunnetilat asiakaskohtaamisessa
 • Palvelukonseptin tilannekohtainen muokkaaminen asiakkaan tarpeiden mukaisesti
 • Haastavan asiakastilanteen tunnusmerkit - tunnista vaaran merkit ja ennakoi
 • Puhe-Judo™ –konsepti asiakaspalvelutilanteissa taustaa ja tutkimuksellisia havaintoja konseptin soveltuvuudesta asiakaspalvelutilanteissa
 • Puhe-Judo™ ja sen periaatteet
 • Puhe-Judo™ käytännössä
 • Miten ammattilainen asennoituu konfliktiin?
 • Miksi asiakas kiihtyy?
 • Mitä ovat taistelurituaalit?
 • Kehonkielen taikaa, mitkä ovat rauhoittavat elkeet?
 • Mitä eleitä ei ainakaan kannata käyttää?
 • Aloitus, rauhoittelu, ratkaisun etsiminen ja tilanteen tyylikäs päättäminen
 • Päivän yhteenveto ja todistusten jako

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!