Olet täällä

Service Design ja tuotekehitys palvelutuotteissa

Service Design ja tuotekehitys palvelutuotteissa

Palvelumuotoilun avulla innovoidaan täysin uusia palveluita, kehitetään asiakaskokemusta ja luodaan strategioita. Asiakaslähtöisyyden ja innovatiivisuuden merkitys palveluyritysten tuotekehityksessä on keskeisen tärkeää ja se kasvaa muuttuvassa toimintaympäristössä edelleen. Asiakasymmärrykseen ja käyttäjäkokemukseen perehtyminen antaa uudenlaista osaamista palveluliiketoiminnan kehittämiseen.

SERVICE DESIGN JA TUOTEKEHITYS PALVELUTUOTTEISSA - KOULUTUS ON TÄYNNÄ

Opi palvelujen ja asiakaskokemusten kehittämistä syventävässä Service Design -koulutuksessa. Palvelumuotoilu on palvelujen ja asiakaskokemusten kehittämistä, jossa korostuu palvelutapahtuman kokeminen yksilön näkökulmasta. Palvelumuotoilu perustuu luovan ja analyyttisen ajattelun yhdistävään sekä käyttäjiä osallistavaan suunnitteluprosessiin, jonka lopputulos parantaa palvelun laatua ja tuo organisatorista lisäarvoa.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Koulutuksessa osallistuja oppii hyödyntämään palvelumuotoilun työkaluja ja kehittämään palveluliiketoiminnan eri osa-alueita asiakaslähtöisesti.

Koulutus sisältää 6 lähiopetuspäivää sekä itsenäistä työskentelyä. Koulutuksen osana osallistujat toteuttavat palvelumuotoiluprojektin johonkin todelliseen kohteeseen. Osallistuja voi tarjota omaa yritystään case-kohteeksi. Caseja työstetään monialaisissa tiimeissä, joita ohjaavat kokeneet palvelumuotoilijat. Koulutuksessa on osallisena myös ylemmän ammattikorkeakoulun osallistujia. 

Koulutus on täynnä.

KOULUTTAJAT

Yliopettaja Teemu Moilanen ja Yliopettaja Mário Ascenção. Kouluttajamme ovat Suomen toistaiseksi ainoat kansainvälisen kattojärjestön SDN:n akkreditoimia palvelumuotoilun kouluttajia. Tarjoamamme koulutukset ovat akkreditoituja ja osallistujat saavat akkreditoinnin osoittavan todistuksen.

 Kuvahaun tulos haulle sdn logo

Muut palvelumuotoilun koulutukset

Palvelumuotoilu - Learning by doing (2 pv)
Palvelumuotoilua ylimmälle johdolle (2 h)
Räätälöidyt yrityskohtaiset palvelumuotoilun koulutukset

Ota yhteyttä ja kysy lisää!