Olet täällä

HR-koulutus Strategiasta käytäntöön

HR-koulutus Strategiasta käytäntöön

Seuraava koulutus järjestetäään jo keväällä 2019. Aloituspäivät 7.-8.2. Haagassa.

Haluatko vahvistaa henkilöstöjohtamisen osaamistasi? Tarvitsetko työkaluja HR-työskentelyysi? Haluatko laajentaa HR-ammattilaisten verkostoasi? Tule kehittämään osaamistasi ja omaa työtäsi Haaga-Helian puolen vuoden mittaiseen HR-koulutus Strategiasta käytäntöön -täydennyskoulutukseen. Koulutusohjelma pohjautuu tunnettuun ja arvostettuun HRD-osaaja erikoistumisopinto-ohjelmaan.

HR-asiantuntija henkilöstön kehittäjänä – kysely

Koulutuksen tavoite

Koulutus kehittää HR-ammattilaisen osaamista ja antaa käytännön työkaluja työhön. Koulutuksessa luodaan yhteyksiä strategian ja henkilöstötyön välille. Koulutuksessa kehitetään paitsi henkilön osaamista, myös yrityksen HR-toimintatapoja, koska tehtävät liittyvät suoraan työhön.

Koulutuksen toteutus

Koulutus sisältää yhteensä kuusi lähiopetuspäivää ja itsenäiset laajahkot, omaan organisaatioon sovellettavat tehtävät. Lähiopetuspäivät toteutetaan kokonaisina päivinä (klo 9-16 välillä).

Koulutuspaikkana on Haaga-Helian Haagan toimipiste, Pajuniityntie 11, Helsinki.

Koulutuspäivät ovat noin kuukauden välein. Lähikoulutuspäivien lisäksi osallistuja voi toteuttaa koulutuksen aikana kehittämistehtävän, jonka aihe valitaan koulutuksen teemoista ja hyväksytetään kouluttajilla.

Koulutuksen laajuus on 10 opintopistettä (yksi op vastaa 27 tunnin työpanosta).

Koulutusaikataulu ja sisällöt

Seuraava koulutus alkaa jo helmikuussa 2019!

Koulutuksen aikana käydään läpi HR-ammattilaisen työkenttää strategiasta käytäntöön. Opintokokonaisuuden läpikulkevia teemoja ovat tuloksellisuus ja hyvinvointi sekä strategia ja henkilöstön osallistaminen. Tarkemmat päiväkohtaiset teemat vahvistuvat lähempänä aloitusta.

7.-8.2.2019

1. pv
Orientaatio koulutukseen
Strateginen johtaminen ja osallistava strategiaprosessi
Henkilöstöstrategia

2. pv 
Miten varmistetaan osaava ja omistautunut henkilöstö tulevaisuudessa? 
Työnantajabrändi 
Syökö kulttuuri strategian? 
Organisaatiokulttuuri ja arvot 

8.3.2019

Organisaation johtaminen strategiasta yksilön tavoitteiksi 
Vaatimista vai valmentamista? 
Palkitseminen, palkitsevuus ja motivaatio 

11.-12.4.2019

1. pv
Osaamisen johtaminen 
Johtamisen kehittäminen 
Oppiminen monimuotoisessa työyhteisössä 

2. pv 
Organisaation ja työyhteisön kehittäminen 
Hyvinvoinnin johtaminen vastuullisessa henkilöstöjohtamisessa 
Henkilökohtaiset vaikuttamistaidot 

16.5.2019 

Organisaation luottamuksen ja vuorovaikutuksen edistäminen 
HR-roolit 
Kehittämistehtävien esittely 
Miten tästä eteenpäin?

Kehittämistehtävä

Osallistuja perehtyy organisaation toiminnan kehittämiseen HR:n näkökulmasta. Hän valitsee kehittämistehtävälle aiheen koulutuksen teemoista ja organisaationsa strategisista tavoitteista käsin. Kehittämistehtävä hyväksytetään kouluttajilla, jotka myös ohjaavat ja antavat palautetta tehtävästä koulutuksen aikana.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu parhaiten operatiivisissa HR-tehtävissä toimiville henkilöille tai henkilöille, jotka tekevät HR-asioita vähintään osana työtään. Koulutukseen osallistuvilta odotetaan joko työn tai opiskelun kautta hankittua HR-työn perusteiden ymmärtämistä. Esimerkiksi HR-ammattilaiset, jotka haluavat perehtyä enemmän kehittämispuoleen, HR-tehtävissä vasta-aloittaneet tai sellaisiin pyrkivät tai muista tehtävistä HR-tehtäviin siirtyneet henkilöt.

Hinta lukuvuonna 2018-2019

Koulutuksen kokonaishinta on 1 550 € (+ alv 24 %, kokonaishinta 1 922 €).
Koulutus sisältää lähiopetuksen, materiaalit, ohjauksen, palautteen ja todistuksen.

Kurssi toteutuu - ilmoittautumisen viimeinen päivämäärä on 1.2.2019. Vain muutamia paikkoja jäljellä!

Asiantuntijat

Koulutuksen pääkouluttajina toimivat Eija Kjelin ja Meri Vehkaperä.

KM Eija Kjelin on työnohjaaja, ja toimii johtamisen lehtorina Haaga-Helian Haagan kampuksella. Hänellä on noin 10 vuotta työkokemusta esimiestehtävissä palveluorganisaatioissa, sekä yli 10 vuotta erilaisissa HR-tehtävissä. Eijan erityisosaamista on systeeminen työskentely.

KTL, YTM Meri Vehkaperä toimii strategisen johtamisen, henkilöstöjohtamisen ja vastuullisen liiketoiminnan lehtorina Haaga-Helian Haagan kampuksella. Merin erityisosaamisalueita ovat vastuullinen liiketoiminta, strateginen johtaminen, työyhteisön kehittäminen, esimiesvalmennukset ja -koulutukset. Hän on toiminut kuusi vuotta ravintola-alalla erilaisissa tehtävissä, kouluttanut ja valmentanut yrityksissä ja koulutusorganisaatioissa 12 vuotta, sekä toiminut liikkeenjohdon konsulttina kolme vuotta.

Osallistujien antamaa palautetta HR-koulutuksesta:

Ideoita ja ajatuksia omaan työympäristöön ja organisaatioon. Kaikki HR-termistö ja aihealueet kiinnostavat ja mietin mitä voisin hyödyntää meidän organisaatiossa.

Kiitos kouluttajille! Molemmat erittäin ammattitaitoisia ja innostavia ja sai ajattelemaan asioita uusin silmin. Myös kaikki keskustelut ja muiden opiskelijoiden kokemusten kuuleminen erittäin kiinnostavaa ja antoisaa.

Useat käytännön case-esimerkit olivat avartavia. Kiitos – oli antoisaa tavata muita HR-toimijoita & saada kokonaiskatsaus ”toimialaan”. Ylipäänsä osallistuminen ja arvojen hyödyntäminen (lähes kaikessa, niin esimiestyössä kuin kulttuurin rakentamisessakin) olivat minusta erittäin aiheellisia ja tarpeellisia aiheita. Sain koko kurssilta paljon käytännön ideoita ja vinkkejä, miten kehittää/hyödyntää mm. yrityksemme arvoja ja osallistamista.

Kiitos hyvästä koulutuksesta, oli todella hyödyllinen kokonaisuus. Koulutuspäivät olivat mukavaa vaihtelua työpäiville. Kehittämistehtävä teki teoriasta konkretiaa ja sitä oli mukavan haastava tehdä. 

Case-esimerkit arvokkaita (esim. Linnanmäki, Pipelife). Ensimmäisen kerran learning cafe & kyselyväline. Strategisen jalkauttamisen menetelmät. Kokemukset muista organisaatioista.

Kiitos kurssin vetäjille! Olette superasiantuntijoita ja teillä on ihana tyyli puhua ja opettaa (kiinnostus säilyi aina koko päivän). Haluaisin tästä jatkokurssin, missä pääsisi syventymään vielä lisää :)

Hyvät vetäjät ja vieraspuhujat. Parasta oli keskustelut muiden osallistujien kanssa. Sain paljon uusia ideoita ja inspiraatiota omaan työhöni.

Mitkä opintopäivät tai aihealueet koit hyödyllisimmiksi ja miksi?

HR-roolit: ollut aina vähän epäselvää, mitä kaikkea voi tehdä. Omistautunut/sitoutunut henkilöstö: vinkkejä sitouttamiseen, mikä on tärkeää asiantuntijaorganisaatiossa. Esiintyjät aina plussaa! (ulkopuoliset), Johanna Ruhala, Dingle Oy, HR- ja Hallintopäällikkö

Organisaation työyhteisön kehittäminen: luento avasi monialaisesti työyhteisön kehittämistä. Monimuotoinen henkilöstö mahdollisuutena

Kaikki aihealueet toivat uusia ajatuksia ja olivat hyödyllisiä. HR-ammattilaisella on tärkeää omata kokonaisvaltainen näkemys asioista, vaikka kaikkien parissa ei aktiivisesti työskentelisikään.

Kaikki aiheet olivat tosi hyviä. Saan miettiä ja pohtia eri aiheita eri näkökulmasta. Muutenkin ajattelutapa on laajentunut esim. ketä pitää ottaa huomioon, millaisia tekijöitä liittyy asioihin.

Mielestäni kaikki opintopäivät olivat hyödyllisiä koska lähdin hakemaan kokonaisvaltaista, kaiken kattavaa hr-tietämystä. Halusin siis kehittää itseäni ja omaa osaamistani hr-asiantuntijana ja koulutus toi kokonaisuudessaan minulle tämän :)

Ota yhteyttä ja kysy lisää!