Olet täällä

Valmennus sijoituspalvelututkintoon

Valmennus sijoituspalvelututkintoon

KENELLE?

Koulutus sopii erityisesti niille, jotka haluavat valmentautua tutkintoon HAAGA-HELIAn rahoitusalan asiantuntijoiden kanssa lähiopetuksessa.

Sijoituspalvelututkintoon valmentava koulutus tähtää siihen, että kurssin suorittaneella on edellytykset läpäistä menestyksellisesti tutkintoon johtava tentti.

Kurssi sisältää seitsemän intensiivistä lähiopetuskertaa sekä lopputentin. Lisäksi opiskelija suorittaa erilliset välitestit kustakin APV1-tutkinnon aihealueesta. Näin hän saa käsityksen siitä ovatko hänen tietonsa vaaditulla tasolla varsinaista tutkintotenttiä varten. Koska järjestämme kurssin lopputentin 1-2 viikkoa ennen varsinaista tutkintotenttipäivää, suosittelemme osallistumaan heti valmennuskurssia seuraavaan tutkintotenttiin.

Tutustu esitteeseen >> Sijoituspalvelututkinto_apv1_esite_04042012.pdf

SIJOITUSPALVELUTUTKINTO (APV1)

Sijoituspalvelututkinto (APV1) on arvostettu ja alan yritysten tunnustama tapa osoittaa sijoituspalvelutehtävissä vaadittava tiedollinen osaaminen. Tutkinto on tarkoitettu sijoituspalveluyrityksissä, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä sijoitusneuvonta- ja asiakaspalvelutehtävissä toimiville sekä aihepiiristä kiinnostuneille henkilöille.

Sijoituspalvelututkinnon osaamisvaatimukset ja yksityiskohtaiset tavoitteet määräytyvät kulloinkin voimassa olevien tutkintovaatimusten mukaisesti (lisätiedot:www.sijoittajapalvelin.net). Finanssialan keskusliitto suosittaa auktorisoidun tutkinnon suorittamista kaikille sijoituspalvelutehtävissä toimiville.

Koulutus toteutetaan tällä hetkellä yrityskohtaisena räätälöitynä toteutuksena.