Olet täällä

Menetelmäsuihku

Menetelmäsuihku

Käyttäjälähtöisyys on yksi keskeinen innovaatiotoiminnan haaste sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Asiakastyytyväisyystutkimukset ja muut perinteiset menetelmät eivät tuota tietoa, joka lisäisi asiakasymmärrystä ja toimisi siten kehittämisen lähtökohtana. Menetelmäsuihkussa opitaan erilaisia palveluiden kehittämiseen soveltuvia tutkimusmenetelmiä joiden avulla asiakas saadaan mukaan kehittämistyöhön.

TAVOITE
Osallistuja kokeilee ja saa käytännön kokemusta useasta innovatiivisesta laadullisesta tutkimusmenetelmästä, joiden avulla voidaan ymmärtää asiakkaan elämää ja piileviä tarpeita. Osallistuja oppii omassa työssään kerryttämään asiakasymmärrystä uudella tavalla ja esittelemään tuloksia visuaalisesti.

KENELLE
Kehittäjät, esimiehet, asiantuntijat, opettajat, opiskelijat, tutkijat

TOTEUTUS
Menetelmäsuihku toteutetaan 1 tai ½-päivän työpajana, jossa osallistujat oppivat kokeilemalla ja tekemällä. Toteutus tapahtuu joko HAAGA-HELIA Porvoon Campuksella tai organisaation omassa tilassa. Menetelmäsuihku voidaan myös soveltaa suoraan organisaation aitoon tilanteeseen. Työpaja voidaan järjestää yhdelle organisaatiolle tai siihen voidaan yhdistää eri organisaatioiden jäseniä.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Koulutus räätälöidään tarpeen mukaan. Siihen voidaan sisällyttää esim. seuraavat aiheet/teemat:

  • Johdatus käyttäjälähtöisyyteen ja käyttäjälähtöisiin menetelmiin
  • Muutaman käyttäjälähtöisen menetelmän omakohtainen kokeilu (palvelutarinat, luotaimet, haastattelut, palvelusafarit, netnografia)
  • Tutkimustulosten analysointi ja visuaalinen esittäminen

VALMENTAJA (T)
Kehittämispäällikkö, KTM Sirpa Lassila ja lehtori, KTM Marika Alhonen

HINTA

  • 1 päivän työpaja 1700 euroa, alv 0%, max 20 henkilöä
  • ½ päivän työpaja 1000 euroa, alv 0%, max 20 henkilöä
  • Suuremmat ryhmät tarjouksen mukaan.

Hinnat eivät sisällä tilavuokria, tarjoilua eikä matkakuluja.

LISÄTIEDOT
Sirpa Lassila, puh 050 310 1059, sirpa.lassila@haaga-helia.fi