Kriisiviestintä 2 - Kriisisimulaatio | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Olet täällä

Kriisiviestintä 2 - Kriisisimulaatio

Kriisiviestintä 2 - Kriisisimulaatio

KENELLE

Yritysten johdolle ja viestinnän ammattilaisille, jotka vastaavat yrityksen kriisiviestinnästä. Simulaatio on mahdollista toteuttaa myös englanniksi. Mikäli yrityksellä ei ole kriisiviestintäsuunnitelmaa, suosittelemme Kriisiviestintä 1 -moduulin suorittamista ensin.

KOULUTUKSEN HYÖDYT

Osallistuja saa arvokasta kokemusta kriisitilanteessa toimimisesta, kriisistrategioiden soveltamisesta sekä toimimisesta perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa kriisin aikana. Simulaatio mahdollistaa sen kriisivalmiuden arvioimisen ja mahdollisten puutteiden identifioinnin sekä yleisen viestintäosaamisen kehittämisen.

SISÄLTÖ

Koulutus toteutetaan käsikirjoitettuna simulaationa, jossa jokaisella osallistujalla on oma, ennakkoon määritelty rooli. Simulaation avulla käsitellään seuraavia teemoja:

  • Ammattimainen toiminta paineen alla ja äärimmäisessä kiireessä
  • Digitaaliseen julkisuuteen vaikuttaminen
  • Sosiaalisen median rooli kriisiviestinnässä
  • Kriisiinvastaamisstrategiat
  • Median toiminta kriisissä
  • Kriisiviestinnän roolit, vastuut ja prosessit
  • Oman organisaation potentiaalisten kriisien identifioiminen (yrityskohtainen koulutus)

TOTEUTUS

  • Ajankohta: sopimuksen mukaan
  • Koulutuspaikka: Haaga-Helian Pasilan toimipiste, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
  • Kouluttaja: Haaga-Helian viestinnän lehtori Mirka Sunimento.

Pyydä tarjous koulutukseen.

LISÄTIEDOT: Riitta Yli-Tainio, riitta.yli-tainio@haaga-helia.fi, puh. 040 488 7606