Olet täällä

Kohti restonomitutkintoa McDonaldsin yritysryhmässä

Kohti restonomitutkintoa McDonaldsin yritysryhmässä

Suomen parhaat työpaikat –listalle yltänyt McDonald’s halusi laajentaa jo ennestään mittavaa koulutuspolkuaan. Tukeakseen liiketoiminnallemme tärkeän henkilöstöryhmän, esimiesten, ammatillista osaamista ja kehittymistä aina restonomi-tutkinnon suorittamiseen saakka, McDonald’sin henkilöstö ja koulutusjohtaja Maarit Latvala otti yhteyttä HAAGA-HELIAan. Elettiin vuotta 2012.

Näin tarpeeseen vastattiin

Yhteistyön tavoitteena oli täydentää koulutustarjontaa osa-alueille, joita olemassa oleva koulutuspolku ei vielä kattanut. Niinpä HAAGA-HELIAn ja McDonald’sin avainhenkilöt arvioivat, mitä osaamista koulutettavilla henkilöillä jo oli ja mitä heiltä puuttui suhteessa restonomi (AMK) –tutkinnon osaamisalueisiin.
”Katvealueet” saatiin kiteytettyä neljäksi moduuliksi: palveluiden ja myynnin kehittäminen ja johtaminen; liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys; viestintä ja vuorovaikutustaidot sekä strateginen johtaminen.


 
Koulutusmuodoksi valikoitui monimuoto-opiskelu, joka mahdollisti opiskelijoiden täysipäiväisen työnteon opiskelun ohessa. Monimuoto-opetus sisälsi kouluttajan johdolla pidettäviä lähiopiskelujaksoja, verkko-opiskelua sekä itsenäisiä ja ryhmässä tapahtuvaa etäopiskelua. Monimuotoisessa opiskelussa pääpaino on opiskelijoiden omatoimisella työskentelyllä, jota tuetaan ja ohjataan oppilaitoksesta käsin.
Lähiopiskelujaksoja oli noin kerran kuukaudessa, kahtena peräkkäisenä päivänä. Koulutus kesti puolitoista vuotta, elokuusta 2013 vuoden 2014 loppuun.
Koulutuskokonaisuuden suoritettuaan suurin osa McDonald’sin henkilöstöstä suunnittelee hakeutuvansa avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta HAAGA-HELIAan tutkinto-opiskelijaksi saadakseen sitä kautta restonomin (AMK) -tutkinnon.

Saatua palautetta

"Myynnin ja palvelun kehittämisen ja johtamisen moduuli toi osallistujille näkemystä ja ymmärrystä myynnin näkökulmasta palveluun. Oma palvelukoulutuksemme oli keskittynyt ystävällisyyteen, palvelun sujuvuuteen, nopeuteen. Nyt jokainen oivalsi, miten pienillä jutuilla voi saada paljon aikaiseksi."

"Viestintä ja vuorovaikutus -moduuli lisäsi valmiuksia esiintymistilanteisiin. Tottumattomat esiintyjät saivat varmuutta esiintymiseensä ja tottuneet esiintyjät kykyä tiivistää sanomansa, lisää vakuuttavuutta, kunnianhimoa ja ymmärrystä visuaalisuuden merkityksestä presentaatiotilanteessa."

"Ruotsin kurssi oli antoisa, innostava ja myönteinen oppimiskokemus. Rohkaisevien ja osallistavien kouluttajien avulla osallistujat saivat positiivisen asenteen ja uskallusta käyttää myös ruotsin kieltä työssään."

"Liiketalousmoduuli syvensi ymmärrystä, esim. kannattavuudesta. Osallistujat pääsivät tutustumaan sellaisiin asioihin, joita eivät välttämättä pääse osana työtään tekemään."

"Kehittämishankkeiden kautta olemme saaneet otettua useita, konkreettisia kehitysaskeleita niin operatiivisella tasolla kuin tulevan toiminnan suunnittelussa."

Kysy lisää

Yliopettaja Marjaana Mäkelä, Haaga-Helia, puh. 040 4887168, marjaana.makela@haaga-helia.fi
Myyntipäällikkö, Haaga-Helia, Timo Moilanen, puh. 040 488 7194, timo.moilanen(at)haaga-helia.fi
Henkilöstö- ja koulutusjohtaja Maarit Latvala, McDonald’s, maarit.latvala@fi.mcd.com

Lisätietoa koulutuksista

Restonomikoulutusta esimiehille ja johtotasolle

Lue myös aiheesta kirjoitettuja uutisia

Yle Uutiset

Talouselämä

Helsingin Sanomat

Metro

Länsiväylä